گهی ویژه
آگهی های ویژه تجزیه و تحلیل آزمون ها در spss
 

شهر24 - تجزیه و تحلیل آزمون ها در spss

« 73 » مورد پیدا شد

لیست پژوهش های آماده آمار،ریاضی و فیزیک جهت استفاده به عنوان مرجع تحقیق برای دانشجویان و محققین از سایت جامع علم پورتال 0

و پیوستگی 2129 - درصد شرکت کنندگان در آزمون شیمی 1830 - دیفرانسیل انتگرال 1431 - ... آمار 51 - ارزش تکنیک های چند متغیره در تحلیل اطلاعات 52 - ارزش یابی بر اساس مقیاس ... - پروژه آمار 55 - پروژه ی آماری 56 - تحلیل داده ها در تحقیقات تجاری 57 - تحلیل ... ریاضی) 48103 - ریاضی (محاسبه و تجزیه و تحلیل) 24104 - تست های ریاضی 20105 - ...
اصفهان | تلفن:09337343220

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/06/1393

لیست پژوهش های آماده کامپیوتر و شبکه جهت استفاده به عنوان مرجع تحقیق برای دانشجویان و محققین از سایت جامع علم پورتال لیست پژوهش های آماده کامپیوتر و شبکه جهت استفاده به عنوان مرجع تحقیق برای دانشجویان و محققین از سایت جامع علم پورتال 0

دیجیتالی 10 ص63 - پیاده سازی سیستم تحلیل برخط و نمودارهای مربوطه 36 ص64 - ... پروژه اسمبلی ساعت 30 اسلاید151 - پروژه تجزیه و تحلیل سیستم انبارداری در تام خراسان ... ص161 - پسوندهای گوناگون اتوکد 8 ص162 - تجزیه و تحلیل و مدلسازی سیستم زاعر سرا 45 ص1 ... - تحلیل و طراحی زیرسیستم رزرو بلیط و خلافی ...
تهران | تلفن:09337343220

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/06/1393

تحلیل آماری با SPSS تحلیل آماری با SPSS 0

آماری با SPSSتحلیل آماری با SPSS نیازمند تسلط کامل به نرم ... ها، در انجام پایان نامه خود نیازمند تحلیل آماری با SPSS هستند که اغلب آنها به ... PSS از جمله نرم افزارهایی است که برای تحلیل های آماری در علوم اجتماعی استفاده می ... SPSS یک تحلیل کننده جامع آماری و یک سیستم مدیریت ...
تهران | تلفن:09365196273

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/06/1393

تحلیل های پرسشنامه ای تحلیل های پرسشنامه ای 0

انواع پرسشنامه ها و مدل سازی رگرسیونی ... سریهای زمانی و طرح آزمایشهاتجزیه و تحلیل آماری کلیه پایان نامه های علوم ... مدیریت، مهندسی و پزشکیتحلیلهای توصیفی شامل: رسم جداول فراوانی ، ... نمودارهای توصیفی،... تحلیلهای استنباطی شامل: آزمونهای مختلف ...
تهران | تلفن:09194042317

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/06/1393

تدوین آماری پایان نامه های رشته های علوم انسانی تدوین آماری پایان نامه های رشته های علوم انسانی 0

جمع آوری داده ها. تدوین فصل چهارم (تحلیل آماری با استفاده از SPSS): جدول بندی ... و جدول بندی نتایج ابزار آماری و آزمون های مورد استفاده تدوین فصل پنجم (نتیجه ...
تهران | تلفن:09194042317

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/06/1393

انجام پروژه spss انجام پروژه spss 0

داده، نحوه گزینش روش های آماری جهت تجزیه تحلیل فرضیات و سوالات تحقیق و در کل ... به علت عدم اطلاع کافی از روش های مناسب تجزیه و تحلیل با سردرگمی مواجه هستند. تیم ... پایگاه تحلیل اماری با چندین سال تجربه در زمینه های ... اماری و تجزیه و تحلیل داده ها اماده است تا خدمات ...
تهران | تلفن:09194042317

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/06/1393

تحلیل آماری پروژه های دانشجوئی با spss تحلیل آماری پروژه های دانشجوئی با spss 0

تحلیل نتایج تحقیق انجام آنالیز آماری ... نامه ها و تحقیقات دانشجویی انجام کلیه تحلیل های آماری مورد نیاز و ارائه توضیحات و ... کامل آزمون های استفاده شده و نحوه دفاع از فصل ... پایان نامه تحلیل مسیر و معادلات ساختاری مناسب ترین ...
تهران | تلفن:09194042317

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/06/1393

تحلیل پایان نامه با spss 0

پایان نامه با spss انجام تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS ... جداول و نمودارهابخش توصیفیآزمون میانگین یک جامعه (one- sample T ... دو جامعه (independent- sample T Test)آزمون میانگین زوجی (Paired- sample T ... میانگین چند جامعه (ANOVA)آزمون دوجمله ای (Binominal Test)آزمون مک ...
تهران | تلفن:09194042317

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/06/1393

تحلیل توصیفی واستنباطی با spss تحلیل توصیفی واستنباطی با spss 0

مشاوره و تحلیل تخصصی آماری به پژوهشگران ، دانشجویان ، ... داشتن تخصص و تجربه کافی، مشاوره و تحلیل آماری تحقیقات علمی پژوهشگران محترم و ... نامه ها و پروژه های دانشجویی و همچنین تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه ها و اطلاعات ... علمی را ، با استفاده از نرم افزار spss به انجام برسانیم. تحلیل آماری حسب ...
تهران | تلفن:09194042317

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/06/1393

مشاوره و تحلیل آماری با spss مشاوره و تحلیل آماری با spss 0

و تحلیل آماری تحقیقات علمی پژوهشگران محترم و ... نامه ها و پروژه های دانشجویی و همچنین تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه ها و اطلاعات ... علمی را ، با استفاده از نرم افزار spssتحلیل آماری حسب درخواست متقاضی محترم ... برخی از موارد زیر خواهد بود:تحلیل توصیفی با نمودارهای آماری - آزمون ...
تهران | تلفن:09194042317

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/06/1393

تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه با اس پی اس اس تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه با اس پی اس اس 0

و تحلیل آماری پایان نامه با SPSS ... کلیه تحلیل های آماری مورد نیاز و ارائه توضیحات و ... کامل آزمون های استفاده شده و نحوه دفاع از فصل ... پایان نامه تحلیل مسیر و معادلات ساختاری نگارش پایان ...
تهران | تلفن:09194042317

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/06/1393

انجام کار آماری در هر نقطه از ایران بدون نیاز به مراجعه انجام کار آماری در هر نقطه از ایران بدون نیاز به مراجعه 0

تحلیل آماری پایان نامه و پروژه از ... پرسشنامه ، تحلیل داده ها با spss تا تحویل فصول اول تا ... . تنظیم گزارش کامل آماری همراه با آموزشتحلیل آماریمشاوره آماریپروژه آماریآزمون ... آماریشاخص آماریاستنباطی توصیفیتحلیل داده هاتحلیل اطلاعاتspsslisrelورود ...
تهران | تلفن:09194042317

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/06/1393

مشاوره پایان نامه در رشته های علوم پزشکی (دکتری حرفه ای ، پرستاری ، اپیدمیولوژی ، بهداشت و ...) مشاوره پایان نامه در رشته های علوم پزشکی (دکتری حرفه ای ، پرستاری ، اپیدمیولوژی ، بهداشت و ...) 0

، اپیدمیولوژی ، بهداشت و ...)انجام تجزیه و تحلیل آماری به صورت کامل با خروجی WO ... ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرلتحلیل عاملی تأییدی و اکتشافیآزمون های ... (آزمون کالموگروف اسمیرنف)تحلیل مسیرآزمون های تی (t- test)رگرسیون و ... واریانس (ANOVA & MANOVA)تحلیل کواریانسآزمون های نانپارامتریکآلفای ...
تهران | تلفن:09194042317

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/06/1393

انجام کلیه پروژه های آماری با استفاده از SPSS انجام کلیه پروژه های آماری با استفاده از SPSS 0

و تحلیل آماری تحقیقات علمی پژوهشگران محترم و ... نامه ها و پروژه های دانشجویی و همچنین تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه ها و اطلاعات ... علمی را ، با استفاده از نرم افزار spssتحلیل آماری حسب درخواست متقاضی محترم ... برخی از موارد زیر خواهد بود:تحلیل توصیفی با نمودارهای آماری - آزمون ...
تهران | تلفن:09194042317

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/06/1393

انجام تحلیلهای تخصصی آماری 0

پایان نامه بر اساس روشهای علمی تحلیل داده های پایان نامه با استفاده از نرم ... آماری- آزمونهمبستگی پایان نامه – آزمون تی استیودنت ... نامه – آمار توصیفی داده های پایان نامه تحلیلعاملی اکتشافی و تاییدی پایان نامه – ... تخصصی مورد نیاز برای تمام رشته ها • تحلیل آماری پایان نامه (spss) • تامین منابع ...
تهران | تلفن:09194042317

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/06/1393

انجام مشاوره و تحلیل آماری انجام مشاوره و تحلیل آماری 0

توصیفی با نمودارهای آماری – آزمون ... بودن مشاهدات (آزمون کلموگروف اسمیرنف)- آزمون فرض ها – آزمون استودنت (استیودنت) یا ... (t) – آزمون همبستگی پیرسون – آنالیز واریانس – ... مقایسات میانگین (آزمون دانکن و LSD- آزمون روایی و پایایی و قابلیت اعتماد ...
تهران | تلفن:09194042317

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/06/1393

انجام پروژه های  آماری  با spss19 انجام پروژه های آماری با spss19 0

سطوح و مقاطع تحصیلی با نرم افزار های spss 18-انجام آزمونهای آماری مانند ... والیس و آزمون t و آزمون تحلیل واریانس (anov) و آزمون فیشر - آزمون ... ویتنی - آزمون فریدمن و ضریب همبستگی پیسرسون و اسپرمن ... آزمون اسمیرنوف کولموگروف جهت نرمال بودن داده ...
تهران | تلفن:09194042317

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/06/1393

مشاوره آماری:علوم پزشکی و زیستی-دانشگاه بهشتی مشاوره آماری:علوم پزشکی و زیستی-دانشگاه بهشتی 0

فعالیت های علمی و پژوهشی در زمینه های تجزیه و تحلیل آماری داده های مقالات، پایان ... تفسیر آن ها و ارایه مشاوره در زمینه ی تجزیه و تحلیل های آماری مرتبط با علوم پزشکی، ... و داروسازی2) تحلیل پرسش نامه ها و ارایه نتایج آماری آن ها ... enter)5. تدریس کارگاه آموزشی نرم افزار تحلیل آماری SPSS20 در پژوهشگاه فناوری های ...
تهران | تلفن:09128186605-09394862440

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/06/1393

پاور پوینت. تهیه پاورپوینت . انجام پاور پوینت - پایان نامه و مقاله و سمینار و کنفرانس 0

، طراحی پرسشنامه ، جمع آوری داده ها ، تحلیل داده ها ، نرم افزارهای تحلیل ، تدوین ... ساختار پژوهشطراحی و اجرای پرسشنامه و آزمونتجزیه و تحلیل داده های آماری با استفاده ...
تهران | تلفن:021-77617032و09124616872و09147551877

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/06/1393

انجام کلیه پروژه های دانشجویی پایان نامه پروپوزال کارشناسی کارشناسی ارشددکتری هوش مصنوعی *نرم افزار*معماری کامپیوتر*فنا 0

و طراحی پرسش نامه و انجام مصاحبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات استخراجی با استفاده ... وهم تحت وب سیستم شهرت پیشنهاد ، تجزیه و تحلیل اسپم ، ، تجزیه و تحلیل ... برتر* سیتم مکانیزه لیزینگ خودرو* سایت آزمون شهرداریفروشگاه هاست ودامین * سیستم ... مختلف حذف نویز در سیگنالهای دیجیتال*تحلیل روشهای فضا- زمان در سیستمهای مخابرات ...
تهران | تلفن:09191022908

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/06/1393

انجام کلیه پروژه های دانشجویی پایان نامه پروپوزال کارشناسی کارشناسی ارشددکتری رشته کامپیوتر*فناوری اطلاعات و.... 0

و طراحی پرسش نامه و انجام مصاحبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات استخراجی با استفاده ... وهم تحت وب سیستم شهرت پیشنهاد ، تجزیه و تحلیل اسپم ، ، تجزیه و تحلیل ... برتر* سیتم مکانیزه لیزینگ خودرو* سایت آزمون شهرداریفروشگاه هاست ودامین * سیستم ... مختلف حذف نویز در سیگنالهای دیجیتال*تحلیل روشهای فضا- زمان در سیستمهای مخابرات ...
تهران | تلفن:09191022908

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/06/1393

انجام کلیه پروژه های دانشجویی درسراسرایران ASP,C#,MATLAB,JAVA,J2ME,PHP,ns2*opnet*ns3* ,VB.NET, ,MYSQL 0

و طراحی پرسش نامه و انجام مصاحبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات استخراجی با استفاده ... وهم تحت وب سیستم شهرت پیشنهاد ، تجزیه و تحلیل اسپم ، ، تجزیه و تحلیل ... برتر* سیتم مکانیزه لیزینگ خودرو* سایت آزمون شهرداریفروشگاه هاست ودامین * سیستم ... مختلف حذف نویز در سیگنالهای دیجیتال*تحلیل روشهای فضا- زمان در سیستمهای مخابرات ...
تهران | تلفن:09191022908

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/06/1393

پروژه های دانشجویی asp.netای اس پی , سی شارپ c# مطلب ,matlab ,vb6وی بی شش , وی بی دات نت vb.net, ,جاواjava,j2me,پی اچ 0

و طراحی پرسش نامه و انجام مصاحبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات استخراجی با استفاده ... وهم تحت وب سیستم شهرت پیشنهاد ، تجزیه و تحلیل اسپم ، ، تجزیه و تحلیل ... برتر* سیتم مکانیزه لیزینگ خودرو* سایت آزمون شهرداریفروشگاه هاست ودامین * سیستم ... مختلف حذف نویز در سیگنالهای دیجیتال*تحلیل روشهای فضا- زمان در سیستمهای مخابرات ...
تهران | تلفن:09191022908

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/06/1393

انجام پروژه دانشجویی omnet.net,c#,matlab,opnet ,vb.net,ns2 java,j2me,php,mysql, ns3 0

و طراحی پرسش نامه و انجام مصاحبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات استخراجی با استفاده ... وهم تحت وب سیستم شهرت پیشنهاد ، تجزیه و تحلیل اسپم ، ، تجزیه و تحلیل ... برتر* سیتم مکانیزه لیزینگ خودرو* سایت آزمون شهرداریفروشگاه هاست ودامین * سیستم ... مختلف حذف نویز در سیگنالهای دیجیتال*تحلیل روشهای فضا- زمان در سیستمهای مخابرات ...
تهران | تلفن:09191022908

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/06/1393

انجام پروژه های برنامه نویسی دانشجویی متلب *سی شارپ* جاوا *وی بی دانت* ای اس پی* تحت تمامی زبانهای برنامه نویسی 0

، از جمله ، سیستم شهرت پیشنهاد ، تجزیه و تحلیل اسپم ، پیاده سازی همکار به ... شبکه ، تجزیه و تحلیل اسکایپ ، ، کتابخانه صوتی برای ... برنامه تبدیل عدد به حروف فارسی سیستم آزمون و جعبه لایتنربازی (دوز)(مارپله )(منچ)و ... ماشین حساب پروژه مدیریت-برنامه و سایت آزمون از راه دورسیستم دبیرخانه-سیستم مکانیزه ...
تهران | تلفن:09191022908

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/06/1393
123
صفحه 1 از 3     برو به صفحات:
 
آگهی های ویژه پروژه های دانشگاهی
انجام پروژه فرترن و متلب مکانیک cfd

انجام پروژه فرترن و متلب مکانیک cfd

انجام پروژه های دانشجویی مهندسی انجام پروژه های مکانیک سیالات انجام پروزه های هوا فضا با استفاده از زبان برنامه نویسی Fortran و Matlab ...

تاریخ بروزرسانی:05/06/1393

انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی ترجمه و تدریس خصوصی در رشته های فنی مهندسی و علوم انسانی در مقاطع کارشناسی

انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی ترجمه و تدریس خصوصی در رشته های فنی مهندسی و علوم انسانی در مقاطع کارشناسی

مهمترین گام در گروه آموزشی رسا ***در دانشگاه ، دوست شما خواهیم بود*** تضمین می کنیم بالاترین درجه علم را با بهترین کیفیت آموزش و ...

تاریخ بروزرسانی:26/05/1393

پایان نامه پروپوزال ومقاله وانتخاب موضوع رایگان و مقاله پژوهشیisi .انجام  مشاوره و تهیه  پروپوزال مقاله پایان نامه پروژه

پایان نامه پروپوزال ومقاله وانتخاب موضوع رایگان و مقاله پژوهشیisi .انجام مشاوره و تهیه پروپوزال مقاله پایان نامه پروژه

پایان نامه و پروپوزال و مقاله و انتخاب موضوع رایگان و مقاله پژوهشی isi .انجام و مشاوره و تهیه پروپوزال مقاله و پایان نامه و پروژه.روش ...

تاریخ بروزرسانی:04/06/1393

پایان نامه پروپوزال ومقاله وانتخاب موضوع رایگان و مقاله پژوهشیisi .انجام  مشاوره و تهیه  پروپوزال مقاله پایان نامه پروژه

پایان نامه پروپوزال ومقاله وانتخاب موضوع رایگان و مقاله پژوهشیisi .انجام مشاوره و تهیه پروپوزال مقاله پایان نامه پروژه

موسسه سیمرغ:http://simorgh-researchgroup.ir/ پایان نامه پروپوزال ومقاله وانتخاب موضوع رایگان و مقاله پژوهشیisi .انجام مشاوره و تهیه ...

تاریخ بروزرسانی:04/06/1393

دانلود مقالات و  پروژه های معماری

دانلود مقالات و پروژه های معماری

وبلاگ معماری وبلاگ معماری هفت دانلود پروژه های معماری دانلود پایان نامه های معماری دانلود مقالات معماری دانلود کتابهای معماری دانلود ...

تاریخ بروزرسانی:06/05/1393

مشاوره پایان نامه شیراز

مشاوره پایان نامه شیراز

مشاوره پایان نامه، سمینار و پروژه سازه های آبی، هیدرولیکی، عمران آب و سازه های دریایی(شیراز) مشاوره پایان نامه به همراه دوره آموزشی و ...

تاریخ بروزرسانی:05/06/1393 قیمت: ریال

انجام پایان نامه، سمینار و پروژه عمران آب، سد سازی، سازه های هیدرولیکی، سازه های آبی و دریایی

انجام پایان نامه، سمینار و پروژه عمران آب، سد سازی، سازه های هیدرولیکی، سازه های آبی و دریایی

انجام پایان نامه، سمینار و پروژه عمران آب، سد سازی، سازه های هیدرولیکی، سازه های آبی و دریایی انجام پایان نامه به همراه دوره آموزشی و ...

تاریخ بروزرسانی:05/06/1393

کنترل سیلابHEC-HMS

کنترل سیلابHEC-HMS

HEC-HMS یکی از مدل هایی که برای مطالعات آبخیزداری و سیلخیزی کاربرد فراوانی دارد مدل HEC-HMS است. این مدل نسخه توسعه یافته HEC-1 و تحت ...

تاریخ بروزرسانی:05/06/1393 قیمت: ریال
 
بستن
آگهی ویژه 50 هزار تومانی ثبت کنید 10 هزار تومان هدیه بگیرید

آیا می دانستید در هر ثبت آگهی ویژه بیشتر از 50 هزار تومان، 20% مبلغ آن بابت هدیه بصورت اتوماتیک به موجودی حساب شما اضافه می شود.

20% هدیه