نتایج زنده جام جهانی 2014 برزیل
گهی ویژه
آگهی های ویژه تجزیه و تحلیل آزمون ها در spss
 

شهر24 - تجزیه و تحلیل آزمون ها در spss

« 55 » مورد پیدا شد

پایان نامه حقوق و مدیریت روانشناسی علوم سیاسی. پروپوزال مشاوره رایگان . موضوعات رایگان.تهیه و نگارش و مشاوره انجام 0

داده، نحوه گزینش روش های آماری جهت تجزیه تحلیل فرضیات و سوالات تحقیق و در کل ... خوب آماری هستیم. چنانچه شما نیاز به تحلیل گر آماری داریدبا ما تماس بگیرید.• ... از 100 پایان نامه و مقاله با نرم افزار spssحتی بدون پرسش نامه• قیمت مناسب به دلیل ... شیمی؛شیمی آلی، شیمیم عدنی، شیم تجزیه، شیمی کاربردی، نانوشیمی، شیمی فیتوشیمی ...
تهران | تلفن:09128984021-02177617032

تاریخ بروزرسانی آگهی:03/05/1393

پاور پوینت. تهیه پاورپوینت . انجام پاور پوینت - پایان نامه و مقاله و سمینار و کنفرانس 0

، طراحی پرسشنامه ، جمع آوری داده ها ، تحلیل داده ها ، نرم افزارهای تحلیل ، تدوین ... ساختار پژوهشطراحی و اجرای پرسشنامه و آزمونتجزیه و تحلیل داده های آماری با استفاده ...
تهران | تلفن:021-77617032و09124616872و09147551877

تاریخ بروزرسانی آگهی:03/05/1393

مشاوره رایگان، انجام و تهیه و نگارش پروپوزال، پایان نامه، مقالات انتخاب موضوع رایگان . ISI 0

داده، نحوه گزینش روش های آماری جهت تجزیه تحلیل فرضیات و سوالات تحقیق و در کل ... خوب آماری هستیم. چنانچه شما نیاز به تحلیل گر آماری داریدبا ما تماس بگیرید.• ... از 100 پایان نامه و مقاله با نرم افزار spssحتی بدون پرسش نامه• قیمت مناسب به دلیل ... شیمی؛شیمی آلی، شیمیم عدنی، شیم تجزیه، شیمی کاربردی، نانوشیمی، شیمی فیتوشیمی ...
تهران | تلفن:09128984021-02177617032

تاریخ بروزرسانی آگهی:03/05/1393

انجام کار آماری در هر نقطه از ایران بدون نیاز به مراجعه انجام کار آماری در هر نقطه از ایران بدون نیاز به مراجعه 0

تحلیل آماری پایان نامه و پروژه از ... پرسشنامه ، تحلیل داده ها با spss تا تحویل فصول اول تا ... . تنظیم گزارش کامل آماری همراه با آموزشتحلیل آماریمشاوره آماریپروژه آماریآزمون ... آماریشاخص آماریاستنباطی توصیفیتحلیل داده هاتحلیل اطلاعاتspsslisrelورود ...
تهران | تلفن:09194042317

تاریخ بروزرسانی آگهی:03/05/1393

تحلیل های پرسشنامه ای تحلیل های پرسشنامه ای 0

انواع پرسشنامه ها و مدل سازی رگرسیونی ... سریهای زمانی و طرح آزمایشهاتجزیه و تحلیل آماری کلیه پایان نامه های علوم ... مدیریت، مهندسی و پزشکیتحلیلهای توصیفی شامل: رسم جداول فراوانی ، ... نمودارهای توصیفی،... تحلیلهای استنباطی شامل: آزمونهای مختلف ...
تهران | تلفن:09194042317

تاریخ بروزرسانی آگهی:03/05/1393

مشاوره و تحلیل آماری با spss مشاوره و تحلیل آماری با spss 0

و تحلیل آماری تحقیقات علمی پژوهشگران محترم و ... نامه ها و پروژه های دانشجویی و همچنین تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه ها و اطلاعات ... علمی را ، با استفاده از نرم افزار spssتحلیل آماری حسب درخواست متقاضی محترم ... برخی از موارد زیر خواهد بود:تحلیل توصیفی با نمودارهای آماری - آزمون ...
تهران | تلفن:09194042317

تاریخ بروزرسانی آگهی:03/05/1393

انجام پروژه spss انجام پروژه spss 0

داده، نحوه گزینش روش های آماری جهت تجزیه تحلیل فرضیات و سوالات تحقیق و در کل ... به علت عدم اطلاع کافی از روش های مناسب تجزیه و تحلیل با سردرگمی مواجه هستند. تیم ... پایگاه تحلیل اماری با چندین سال تجربه در زمینه های ... اماری و تجزیه و تحلیل داده ها اماده است تا خدمات ...
تهران | تلفن:09194042317

تاریخ بروزرسانی آگهی:03/05/1393

تحلیل آماری پروژه های دانشجوئی با spss تحلیل آماری پروژه های دانشجوئی با spss 0

تحلیل نتایج تحقیق انجام آنالیز آماری ... نامه ها و تحقیقات دانشجویی انجام کلیه تحلیل های آماری مورد نیاز و ارائه توضیحات و ... کامل آزمون های استفاده شده و نحوه دفاع از فصل ... پایان نامه تحلیل مسیر و معادلات ساختاری مناسب ترین ...
تهران | تلفن:09194042317

تاریخ بروزرسانی آگهی:03/05/1393

انجام مشاوره و تحلیل آماری انجام مشاوره و تحلیل آماری 0

توصیفی با نمودارهای آماری – آزمون ... بودن مشاهدات (آزمون کلموگروف اسمیرنف)- آزمون فرض ها – آزمون استودنت (استیودنت) یا ... (t) – آزمون همبستگی پیرسون – آنالیز واریانس – ... مقایسات میانگین (آزمون دانکن و LSD- آزمون روایی و پایایی و قابلیت اعتماد ...
تهران | تلفن:09194042317

تاریخ بروزرسانی آگهی:03/05/1393

تحلیل توصیفی واستنباطی با spss تحلیل توصیفی واستنباطی با spss 0

مشاوره و تحلیل تخصصی آماری به پژوهشگران ، دانشجویان ، ... داشتن تخصص و تجربه کافی، مشاوره و تحلیل آماری تحقیقات علمی پژوهشگران محترم و ... نامه ها و پروژه های دانشجویی و همچنین تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه ها و اطلاعات ... علمی را ، با استفاده از نرم افزار spss به انجام برسانیم. تحلیل آماری حسب ...
تهران | تلفن:09194042317

تاریخ بروزرسانی آگهی:03/05/1393

تدوین آماری پایان نامه های رشته های علوم انسانی تدوین آماری پایان نامه های رشته های علوم انسانی 0

جمع آوری داده ها. تدوین فصل چهارم (تحلیل آماری با استفاده از SPSS): جدول بندی ... و جدول بندی نتایج ابزار آماری و آزمون های مورد استفاده تدوین فصل پنجم (نتیجه ...
تهران | تلفن:09194042317

تاریخ بروزرسانی آگهی:03/05/1393

انجام تحلیلهای تخصصی آماری 0

پایان نامه بر اساس روشهای علمی تحلیل داده های پایان نامه با استفاده از نرم ... آماری- آزمونهمبستگی پایان نامه – آزمون تی استیودنت ... نامه – آمار توصیفی داده های پایان نامه تحلیلعاملی اکتشافی و تاییدی پایان نامه – ... تخصصی مورد نیاز برای تمام رشته ها • تحلیل آماری پایان نامه (spss) • تامین منابع ...
تهران | تلفن:09194042317

تاریخ بروزرسانی آگهی:03/05/1393

انجام کلیه پروژه های آماری با استفاده از SPSS انجام کلیه پروژه های آماری با استفاده از SPSS 0

و تحلیل آماری تحقیقات علمی پژوهشگران محترم و ... نامه ها و پروژه های دانشجویی و همچنین تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه ها و اطلاعات ... علمی را ، با استفاده از نرم افزار spssتحلیل آماری حسب درخواست متقاضی محترم ... برخی از موارد زیر خواهد بود:تحلیل توصیفی با نمودارهای آماری - آزمون ...
تهران | تلفن:09194042317

تاریخ بروزرسانی آگهی:03/05/1393

مشاوره پایان نامه در رشته های علوم پزشکی (دکتری حرفه ای ، پرستاری ، اپیدمیولوژی ، بهداشت و ...) مشاوره پایان نامه در رشته های علوم پزشکی (دکتری حرفه ای ، پرستاری ، اپیدمیولوژی ، بهداشت و ...) 0

، اپیدمیولوژی ، بهداشت و ...)انجام تجزیه و تحلیل آماری به صورت کامل با خروجی WO ... ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرلتحلیل عاملی تأییدی و اکتشافیآزمون های ... (آزمون کالموگروف اسمیرنف)تحلیل مسیرآزمون های تی (t- test)رگرسیون و ... واریانس (ANOVA & MANOVA)تحلیل کواریانسآزمون های نانپارامتریکآلفای ...
تهران | تلفن:09194042317

تاریخ بروزرسانی آگهی:03/05/1393

تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه با اس پی اس اس تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه با اس پی اس اس 0

و تحلیل آماری پایان نامه با SPSS ... کلیه تحلیل های آماری مورد نیاز و ارائه توضیحات و ... کامل آزمون های استفاده شده و نحوه دفاع از فصل ... پایان نامه تحلیل مسیر و معادلات ساختاری نگارش پایان ...
تهران | تلفن:09194042317

تاریخ بروزرسانی آگهی:03/05/1393

تحلیل پایان نامه با spss 0

پایان نامه با spss انجام تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS ... جداول و نمودارهابخش توصیفیآزمون میانگین یک جامعه (one- sample T ... دو جامعه (independent- sample T Test)آزمون میانگین زوجی (Paired- sample T ... میانگین چند جامعه (ANOVA)آزمون دوجمله ای (Binominal Test)آزمون مک ...
تهران | تلفن:09194042317

تاریخ بروزرسانی آگهی:03/05/1393

انجام پروژه های  آماری  با spss19 انجام پروژه های آماری با spss19 0

سطوح و مقاطع تحصیلی با نرم افزار های spss 18-انجام آزمونهای آماری مانند ... والیس و آزمون t و آزمون تحلیل واریانس (anov) و آزمون فیشر - آزمون ... ویتنی - آزمون فریدمن و ضریب همبستگی پیسرسون و اسپرمن ... آزمون اسمیرنوف کولموگروف جهت نرمال بودن داده ...
تهران | تلفن:09194042317

تاریخ بروزرسانی آگهی:03/05/1393

لیست پژوهش های آماده آمار،ریاضی و فیزیک جهت استفاده به عنوان مرجع تحقیق برای دانشجویان و محققین از سایت جامع علم پورتال 0

و پیوستگی 2129 - درصد شرکت کنندگان در آزمون شیمی 1830 - دیفرانسیل انتگرال 1431 - ... آمار 51 - ارزش تکنیک های چند متغیره در تحلیل اطلاعات 52 - ارزش یابی بر اساس مقیاس ... - پروژه آمار 55 - پروژه ی آماری 56 - تحلیل داده ها در تحقیقات تجاری 57 - تحلیل ... ریاضی) 48103 - ریاضی (محاسبه و تجزیه و تحلیل) 24104 - تست های ریاضی 20105 - ...
اصفهان | تلفن:09337343220

تاریخ بروزرسانی آگهی:03/05/1393

لیست پژوهش های آماده کامپیوتر و شبکه جهت استفاده به عنوان مرجع تحقیق برای دانشجویان و محققین از سایت جامع علم پورتال لیست پژوهش های آماده کامپیوتر و شبکه جهت استفاده به عنوان مرجع تحقیق برای دانشجویان و محققین از سایت جامع علم پورتال 0

دیجیتالی 10 ص63 - پیاده سازی سیستم تحلیل برخط و نمودارهای مربوطه 36 ص64 - ... پروژه اسمبلی ساعت 30 اسلاید151 - پروژه تجزیه و تحلیل سیستم انبارداری در تام خراسان ... ص161 - پسوندهای گوناگون اتوکد 8 ص162 - تجزیه و تحلیل و مدلسازی سیستم زاعر سرا 45 ص1 ... - تحلیل و طراحی زیرسیستم رزرو بلیط و خلافی ...
تهران | تلفن:09337343220

تاریخ بروزرسانی آگهی:03/05/1393

مدل سازی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار Amos وLisrel 0

اندازهگیری، مدل معادلات ساختاری و مدل تحلیل مسیر، تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) ، ... عاملی تأییدی (CFA) و برازش مدل، آزمون فرضیات،...تجزیه و تحلیل آماری پروژه و ... اجتماعی و ...از سرتاسر ایران میتوانند تحلیل آماری و ارائه مدل پژوهش خود را به ما ... و قیمت مناسب دریافت کنند.گروه پژوهشی تحلیل برتر با مدیریت بهمن نصیری ...
اصفهان | تلفن:09137731608

تاریخ بروزرسانی آگهی:03/05/1393

انجام تحلیل آماری پایاننامههای دانشجویی (مشاوره رایگان) انجام تحلیل آماری پایاننامههای دانشجویی (مشاوره رایگان) 0

و تحلیل آماری پروژه و پایاننامههای ... اندازهگیری، مدل معادلات ساختاری و مدل تحلیل مسیر، تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) ، ... عاملی تأییدی (CFA) و برازش مدل، آزمون فرضیات،...مشاوره و همکاری در زمینه ... اجتماعی و ...از سرتاسر ایران میتوانند تحلیل آماری و ارائه مدل پژوهش خود را به ما ...
اصفهان | تلفن:09137731608

تاریخ بروزرسانی آگهی:03/05/1393

پایان نامه پروپوزال ومقاله وانتخاب موضوع رایگان و مقاله پژوهشیisi .انجام مشاوره و تهیه پروپوزال مقاله پایان نامه پروژه 0

اقدام پژوهی، مطالعه موردی،قوم نگاری، تحلیل محتوا و........)طراحی ابزارهای پژوهش ... با عمیق، روشهای مشاهده و ....گردآوری و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای: SP ... سیمرغ با تیم متخصص آماری ، مجری تخصصی تحلیل آماری تحقیقات و پژوهش های علمی می باشد ... زمینه ، آمادگی خود را در قبال انجام تحلیل های آماری تحقیقات مختلف در اسرع وقت و ...
تهران | تلفن:021-77617032,09128984021-09147551877

تاریخ بروزرسانی آگهی:03/05/1393

صفحه بندی و صفحه آرایی کتاب و مجله و پایان نامه تهیه کتاب و مجله و پایان نامه. 0

اینکه اکثر کارهای پرسشنامه ای با تحلیل های رگرسیون و آنوا و آزمونهای استنباطی ... داده، نحوه گزینش روش های آماری جهت تجزیه تحلیل فرضیات و سوالات تحقیق و در کل ... خوب آماری هستیم. چنانچه شما نیاز به تحلیل گر آماری داریدبا ما تماس بگیرید.• ... از 100 پایان نامه و مقاله با نرم افزار spssحتی بدون پرسش نامه• قیمت مناسب به دلیل ...
تهران | تلفن:09128984021-02177617032

تاریخ بروزرسانی آگهی:03/05/1393

خدمات پایان نامه*** تدوین پایان نامه تدوین پروپوزال بر اساس موضوع تحقیق مشاوره در فصل بندی تحقیق انجام محاسبات نرم افزار 0

داده، نحوه گزینش روش های آماری جهت تجزیه تحلیل فرضیات و سوالات تحقیق و در کل ... خوب آماری هستیم. چنانچه شما نیاز به تحلیل گر آماری داریدبا ما تماس بگیرید ... از 100 پایان نامه و مقاله با نرم افزار spssحتی بدون پرسش نامهقیمت مناسب به دلیل ... اقدام پژوهی، مطالعه موردی،قوم نگاری، تحلیل محتوا و........)طراحی ابزارهای پژوهش ...
تهران | تلفن:021-77617032و09124616872و09147551877

تاریخ بروزرسانی آگهی:03/05/1393

مشاوره و انجام انتخاب موضوع رایگان پایان نامه و پروپوزال و مقالات ISI و علمی پژوهشی انجام پاور پوینت اسلاید سازی 0

، طراحی پرسشنامه ، جمع آوری داده ها ، تحلیل داده ها ، نرم افزارهای تحلیل ، تدوین ... ساختار پژوهشطراحی و اجرای پرسشنامه و آزمونتجزیه و تحلیل داده های آماری با استفاده ...
تهران | تلفن:021-77617032

تاریخ بروزرسانی آگهی:03/05/1393
123
صفحه 1 از 3     برو به صفحات:
 
آگهی های پروژه های دانشگاهی
انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی ترجمه و تدریس خصوصی در رشته های فنی مهندسی و علوم انسانی در مقاطع کارشناسی

انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی ترجمه و تدریس خصوصی در رشته های فنی مهندسی و علوم انسانی در مقاطع کارشناسی

مهمترین گام در گروه آموزشی رسا ***در دانشگاه ، دوست شما خواهیم بود*** تضمین می کنیم بالاترین درجه علم را با بهترین کیفیت آموزش و ...

تاریخ بروزرسانی:21/04/1393

انجام انواع پروژه و  پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق در کلیه گرایش ها

انجام انواع پروژه و پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق در کلیه گرایش ها

انجام انواع پروژه و پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق در کلیه گرایش ها الکترونیک قدرت کنترل مخابرات کامپیوتر با نرم ...

تاریخ بروزرسانی:03/05/1393

انجام پروژه های مهندسی برق - ترجمه متون برق - تدریس دروس برق

انجام پروژه های مهندسی برق - ترجمه متون برق - تدریس دروس برق

آموزش و مشاوره پروژه های دانشجویی مهندسی برق (کلیه ی گرایشها) تدریس دروس برق - ترجمه ی متون ...

تاریخ بروزرسانی:01/05/1393

تدوین و مشاوره پایان نامه ، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازنرم افزار آماری SPSS

تدوین و مشاوره پایان نامه ، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازنرم افزار آماری SPSS

گروه آموزشی پژوهشی پویشگران جنوب رشته های تحت پوشش: -- حوزه علوم انسانی: مدیریت(کلیه گرایش ها) ، اقتصاد (کلیه گرایش ها) ، حسابداری ...

تاریخ بروزرسانی:17/04/1393

انجام پروژه دانشگاهی

انجام پروژه دانشگاهی

برنامه نویسی به زبان: سی شارپ وی بی جاوا پروژه های ویندوزی و وبی با قیمت مناسب بعد از درج پیام در سایت بنده جوابتان را از طریق ...

تاریخ بروزرسانی:03/05/1393

انجام پروژه های دانشجویی فولاد، بتن و بارگذاری

انجام پروژه های دانشجویی فولاد، بتن و بارگذاری

انجام پروژه طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزارهای Etabs و Safe با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت انجام پروژه بارگذاری با تمام ...

تاریخ بروزرسانی:03/05/1393

انجام پروژه دانشجویی و صنعتی fluent

انجام پروژه دانشجویی و صنعتی fluent

انجام کلیه پروژه های شبیه سازی عددی با نرم افزار گمبیت و فلوئنت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سیالات و هوا فضا توسط ...

تاریخ بروزرسانی:03/05/1393

انجام پروژه های برنامه نویسی فرترن و متلب fortran

انجام پروژه های برنامه نویسی فرترن و متلب fortran

انجام پروژه های دانشجویی و پایان نامه های رشته مهندسی مکانیک و هوا-فضا با استفاده از زبان برنامه نویسی Fortran و Matlab انجام پروژه های درس ...

تاریخ بروزرسانی:03/05/1393

تحقیق درس آشنایی با مبانی دفاع مقدس

تحقیق درس آشنایی با مبانی دفاع مقدس

تحقیق درس آشنایی با مبانی دفاع مقدس دانلود از این آدرس: http://projectdownloads.sellfile.ir

تاریخ بروزرسانی:03/05/1393

تحقیق و پروژه دروس رشته مهندسی برق

تحقیق و پروژه دروس رشته مهندسی برق

فرصت استثنایی !!! چیزی تا پایان ترم باقی نمانده !!! چرا ارزش تحویل دادن یک پروژه و تحقیق را در معدل خود نادیده میگیرید ؟ با تحویل یک ...

تاریخ بروزرسانی:03/05/1393
 
بستن
آگهی ویژه 50 هزار تومانی ثبت کنید 10 هزار تومان هدیه بگیرید

آیا می دانستید در هر ثبت آگهی ویژه بیشتر از 50 هزار تومان، 20% مبلغ آن بابت هدیه بصورت اتوماتیک به موجودی حساب شما اضافه می شود.

20% هدیه