گهی ویژه
آگهی های ویژه دانلود رایگان طرح توجیهی گاوداری صنعتی
هیچ آگهی ویژه ای ثبت نشده است!
 

شهر24 - دانلود رایگان طرح توجیهی گاوداری صنعتی

« 7106 » مورد پیدا شد

روغن صنعتی روغن صنعتی

000 شرکت روانکاران پارس ایلروغن صنعتی روعن صنعتی روغن صنعتی روغن صنعتی روعن ... روغن صنعتی روغن صنعتی روعن صنعتی روغن صنعتی روغن صنعتی روعن صنعتی روغن ... روغن صنعتی روعن صنعتی روغن صنعتی روغن صنعتی روعن صنعتی روغن صنعتی روغن ... روعن صنعتی روغن صنعتی روغن صنعتی روعن صنعتی روغن صنعتی روغن صنعتی روعن ...


تهران | تلفن:26402000

تاریخ بروزرسانی آگهی:22/07/1393

دستگاه تصفیه آب صنعتی , اسمز معکوس , شرکت طراحان تصفیه دستگاه تصفیه آب صنعتی , اسمز معکوس , شرکت طراحان تصفیه

تصفیه آب صنعتی , اسمز معکوس , شرکت طراحان تصفیه شرکت ... در زمینه تصفیه آب، دستگاه تصفیه آب صنعتی را در ظرفیتهای مختلف و با قیمت مناسب ... عزیز قرار می دهد. دستگاه های تصفیه آب صنعتی , سیستمهای کامل اسمز معکوس با کارایی ... قابل ارائه هستند. دستگاه های تصفیه آب صنعتی به دلیل برخورداری از تکنولوژی اسمز ...


تهران | تلفن:02636107251

تاریخ بروزرسانی آگهی:28/07/1393

 فروش زمین صنعتی درشهرک صنعتی سپهر نظرآباد فروش زمین صنعتی درشهرک صنعتی سپهر نظرآباد

مساحت زمین 8000متر،مسطح،نوع کاربری صنعتی،دیوارکشی شده،8جلد سند ششدانگ منگوله ... =============

مشاورین املاک صنعتی پارسیان
مرکز اصلی خرید و فروش ... صنعتی نظرآباد به همراه مهندسین و مشاورین ... /> مشاوره تخصصی در خرید و فروش املاک صنعتی و زمین های بزرگ
خرید و فروش ...


البرز | تلفن:02645333836

تاریخ بروزرسانی آگهی:22/07/1393

 فروش زمین صنعتی درشهرک صنعتی سپهر نظرآباد فروش زمین صنعتی درشهرک صنعتی سپهر نظرآباد

مساحت زمین 20000متر،مسطح،نوع کاربری صنعتی وغذایی،دیوارکشی شده،دارای 20جلدسند ... =============

مشاورین املاک صنعتی پارسیان
مرکز اصلی خرید و فروش ... صنعتی نظرآباد به همراه مهندسین و مشاورین ... /> مشاوره تخصصی در خرید و فروش املاک صنعتی و زمین های بزرگ
خرید و فروش ...


البرز | تلفن:02645333836

تاریخ بروزرسانی آگهی:20/07/1393

 فروش زمین صنعتی درشهرک صنعتی سپهر نظرآباد فروش زمین صنعتی درشهرک صنعتی سپهر نظرآباد

مساحت زمین 57000متر،نوع کاربری صنعتی،دیوارکشی شده،57جلد سند ششدانگ،کلیه ... =============

مشاورین املاک صنعتی پارسیان
مرکز اصلی خرید و فروش ... صنعتی نظرآباد به همراه مهندسین و مشاورین ... /> مشاوره تخصصی در خرید و فروش املاک صنعتی و زمین های بزرگ
خرید و فروش ...


البرز | تلفن:02645333836

تاریخ بروزرسانی آگهی:02/07/1393

 فروش زمین صنعتی درشهرک صنعتی سپهر نظرآباد فروش زمین صنعتی درشهرک صنعتی سپهر نظرآباد

مساحت زمین 57000متر،نوع کاربری صنعتی،دیوارکشی شده،57جلد سند ششدانگ،کلیه ... =============

مشاورین املاک صنعتی پارسیان
مرکز اصلی خرید و فروش ... صنعتی نظرآباد به همراه مهندسین و مشاورین ... /> مشاوره تخصصی در خرید و فروش املاک صنعتی و زمین های بزرگ
خرید و فروش ...


البرز | تلفن:02645333836

تاریخ بروزرسانی آگهی:02/07/1393

 فروش زمین صنعتی درشهرک صنعتی سپهر نظرآباد فروش زمین صنعتی درشهرک صنعتی سپهر نظرآباد

مساحت زمین 18000متر،مسطح،نوع کاربری صنعتی،سه طرف دیوارکشی شده،18جلد سند ششدانگ ... =============

مشاورین املاک صنعتی پارسیان
مرکز اصلی خرید و فروش ... صنعتی نظرآباد به همراه مهندسین و مشاورین ... /> مشاوره تخصصی در خرید و فروش املاک صنعتی و زمین های بزرگ
خرید و فروش ...


البرز | تلفن:02645333836

تاریخ بروزرسانی آگهی:31/06/1393

 فروش زمین درشهرک صنعتی البرز فروش زمین درشهرک صنعتی البرز

مساحت 4500متر،نوع کاربری صنعتی،دارای سند مالکیت 4.5دانگ اوقافی وبقیه ... =============

مشاورین املاک صنعتی پارسیان
مرکز اصلی خرید و فروش ... صنعتی نظرآباد به همراه مهندسین و مشاورین ... /> مشاوره تخصصی در خرید و فروش املاک صنعتی و زمین های بزرگ
خرید و فروش ...


البرز | تلفن:02645333836

تاریخ بروزرسانی آگهی:23/07/1393

 فروش زمین صنعتی درشهرک نظرآباد فروش زمین صنعتی درشهرک نظرآباد

مساحت زمین 2625متر،مسطح ،نوع کاربری صنعتی وغذایی،دیوارکشی شده،دارای سند مالکیت ... =============

مشاورین املاک صنعتی پارسیان
مرکز اصلی خرید و فروش ... صنعتی نظرآباد به همراه مهندسین و مشاورین ... /> مشاوره تخصصی در خرید و فروش املاک صنعتی و زمین های بزرگ
خرید و فروش ...


البرز | تلفن:02645333836

تاریخ بروزرسانی آگهی:20/07/1393

 فروش زمین درقزوین -شهرک صنعتی البرز فروش زمین درقزوین -شهرک صنعتی البرز

===================
مشاورین املاک صنعتی پارسیان
مرکز اصلی خرید و فروش ... صنعتی نظرآباد به همراه مهندسین و مشاورین ... /> مشاوره تخصصی در خرید و فروش املاک صنعتی و زمین های بزرگ
خرید و فروش ... صنعتی (کارخانه غذایی،کارخانه فلزی،زمین صنعتی،اجاره سوله،در ابعاد و موقعیت های ...


البرز | تلفن:02645333836

تاریخ بروزرسانی آگهی:26/07/1393

 فروش زمین درآبیک،املاک صنعتی پارسیان نظرآباد فروش زمین درآبیک،املاک صنعتی پارسیان نظرآباد

=============

مشاورین املاک صنعتی پارسیان
مرکز اصلی خرید و فروش ... صنعتی نظرآباد به همراه مهندسین و مشاورین ... /> مشاوره تخصصی در خرید و فروش املاک صنعتی و زمین های بزرگ
خرید و فروش ... صنعتی (کارخانه غذایی،کارخانه فلزی،زمین صنعتی،اجاره سوله،در ابعاد و موقعیت های ...


البرز | تلفن:02645333836

تاریخ بروزرسانی آگهی:31/06/1393

 فروش گاوداری درتنکمان،اقبالیه فروش گاوداری درتنکمان،اقبالیه

تعدادسالن(سوله250مترباارتفاع8متر)،نوع گاوداری شیری 100راسی،ساختمان اداری 100متر ... سیمانکاری،500متربهاربند،شیردوشی نیمه صنعتی،سند مالکیت قولنامه،پروانه تاسیس،سال ... =============

مشاورین املاک صنعتی پارسیان
مرکز اصلی خرید و فروش ... صنعتی نظرآباد به همراه مهندسین و مشاورین ...


البرز | تلفن:02645333836

تاریخ بروزرسانی آگهی:30/06/1393

 فروش زمین درقزوین - بوئین زهرا فروش زمین درقزوین - بوئین زهرا

40لیتر درثانیه،3تاموتورآب دارد،مجوز گاوداری 200راسی شیری،70درصد ساخت گاوداری ... =============

مشاورین املاک صنعتی پارسیان
مرکز اصلی خرید و فروش ... صنعتی نظرآباد به همراه مهندسین و مشاورین ... /> مشاوره تخصصی در خرید و فروش املاک صنعتی و زمین های بزرگ
خرید و فروش ...


البرز | تلفن:02645333836

تاریخ بروزرسانی آگهی:26/07/1393

 فروش زمین کشاورزی درپیشوای ورامین فروش زمین کشاورزی درپیشوای ورامین

===================
مشاورین املاک صنعتی پارسیان
مرکز اصلی خرید و فروش ... صنعتی نظرآباد به همراه مهندسین و مشاورین ... /> مشاوره تخصصی در خرید و فروش املاک صنعتی و زمین های بزرگ
خرید و فروش ... صنعتی (کارخانه غذایی،کارخانه فلزی،زمین صنعتی،اجاره سوله،در ابعاد و موقعیت های ...


البرز | تلفن:02645333836

تاریخ بروزرسانی آگهی:26/07/1393

 فروش زمین کشاورزی درنظرآباد فروش زمین کشاورزی درنظرآباد

=============

مشاورین املاک صنعتی پارسیان
مرکز اصلی خرید و فروش ... صنعتی نظرآباد به همراه مهندسین و مشاورین ... /> مشاوره تخصصی در خرید و فروش املاک صنعتی و زمین های بزرگ
خرید و فروش ... صنعتی (کارخانه غذایی،کارخانه فلزی،زمین صنعتی،اجاره سوله،در ابعاد و موقعیت های ...


البرز | تلفن:02645333836

تاریخ بروزرسانی آگهی:26/07/1393

 فروش گاوداری درنظرآباد فروش گاوداری درنظرآباد

مساحت سالن 5000متر،تعدادسالن یکعدد،نوع گاوداری شیری 100راسی،دارای ساختمان اداری ... یک هکتار برای گاوداری دیوارکشی شده،بهاربند و10واحد شیردوشی ... =============

مشاورین املاک صنعتی پارسیان
مرکز اصلی خرید و فروش ... صنعتی نظرآباد به همراه مهندسین و مشاورین ...


البرز | تلفن:02645333836

تاریخ بروزرسانی آگهی:25/07/1393

 فروش زمین کشاورزی درآبیک فروش زمین کشاورزی درآبیک

=============

مشاورین املاک صنعتی پارسیان
مرکز اصلی خرید و فروش ... صنعتی نظرآباد به همراه مهندسین و مشاورین ... /> مشاوره تخصصی در خرید و فروش املاک صنعتی و زمین های بزرگ
خرید و فروش ... صنعتی (کارخانه غذایی،کارخانه فلزی،زمین صنعتی،اجاره سوله،در ابعاد و موقعیت های ...


البرز | تلفن:02645333836

تاریخ بروزرسانی آگهی:25/07/1393

 فروش زمین کشاورزی درنظرآباد فروش زمین کشاورزی درنظرآباد

=============

مشاورین املاک صنعتی پارسیان
مرکز اصلی خرید و فروش ... صنعتی نظرآباد به همراه مهندسین و مشاورین ... /> مشاوره تخصصی در خرید و فروش املاک صنعتی و زمین های بزرگ
خرید و فروش ... صنعتی (کارخانه غذایی،کارخانه فلزی،زمین صنعتی،اجاره سوله،در ابعاد و موقعیت های ...


البرز | تلفن:02645333836

تاریخ بروزرسانی آگهی:23/07/1393

 فروش زمین کشاورزی درنظرآباد فروش زمین کشاورزی درنظرآباد

=============

مشاورین املاک صنعتی پارسیان
مرکز اصلی خرید و فروش ... صنعتی نظرآباد به همراه مهندسین و مشاورین ... /> مشاوره تخصصی در خرید و فروش املاک صنعتی و زمین های بزرگ
خرید و فروش ... صنعتی (کارخانه غذایی،کارخانه فلزی،زمین صنعتی،اجاره سوله،در ابعاد و موقعیت های ...


البرز | تلفن:02645333836

تاریخ بروزرسانی آگهی:23/07/1393

 فروش زمین کشاورزی درنظرآباد فروش زمین کشاورزی درنظرآباد

=============

مشاورین املاک صنعتی پارسیان
مرکز اصلی خرید و فروش ... صنعتی نظرآباد به همراه مهندسین و مشاورین ... /> مشاوره تخصصی در خرید و فروش املاک صنعتی و زمین های بزرگ
خرید و فروش ... صنعتی (کارخانه غذایی،کارخانه فلزی،زمین صنعتی،اجاره سوله،در ابعاد و موقعیت های ...


البرز | تلفن:02645333836

تاریخ بروزرسانی آگهی:23/07/1393

 فروش زمین کشاورزی درنظرآباد فروش زمین کشاورزی درنظرآباد

=============

مشاورین املاک صنعتی پارسیان
مرکز اصلی خرید و فروش ... صنعتی نظرآباد به همراه مهندسین و مشاورین ... /> مشاوره تخصصی در خرید و فروش املاک صنعتی و زمین های بزرگ
خرید و فروش ... صنعتی (کارخانه غذایی،کارخانه فلزی،زمین صنعتی،اجاره سوله،در ابعاد و موقعیت های ...


البرز | تلفن:02645333836

تاریخ بروزرسانی آگهی:23/07/1393

 فروش گلخانه در نظرآباد فروش گلخانه در نظرآباد

=============

مشاورین املاک صنعتی پارسیان
مرکز اصلی خرید و فروش ... صنعتی نظرآباد به همراه مهندسین و مشاورین ... /> مشاوره تخصصی در خرید و فروش املاک صنعتی و زمین های بزرگ
خرید و فروش ... صنعتی (کارخانه غذایی،کارخانه فلزی،زمین صنعتی،اجاره سوله،در ابعاد و موقعیت های ...


البرز | تلفن:02645333836

تاریخ بروزرسانی آگهی:23/07/1393

 فروش زمین مسکونی درقزوین 4کیلو متری تاکستان فروش زمین مسکونی درقزوین 4کیلو متری تاکستان

=============

مشاورین املاک صنعتی پارسیان
مرکز اصلی خرید و فروش ... صنعتی نظرآباد به همراه مهندسین و مشاورین ... /> مشاوره تخصصی در خرید و فروش املاک صنعتی و زمین های بزرگ
خرید و فروش ... صنعتی (کارخانه غذایی،کارخانه فلزی،زمین صنعتی،اجاره سوله،در ابعاد و موقعیت های ...


البرز | تلفن:02645333836

تاریخ بروزرسانی آگهی:23/07/1393

 فروش زمین کشاورزی درنظرآباد فروش زمین کشاورزی درنظرآباد

=============

مشاورین املاک صنعتی پارسیان
مرکز اصلی خرید و فروش ... صنعتی نظرآباد به همراه مهندسین و مشاورین ... /> مشاوره تخصصی در خرید و فروش املاک صنعتی و زمین های بزرگ
خرید و فروش ... صنعتی (کارخانه غذایی،کارخانه فلزی،زمین صنعتی،اجاره سوله،در ابعاد و موقعیت های ...


البرز | تلفن:02645333836

تاریخ بروزرسانی آگهی:23/07/1393

 فروش زمین کشاورزی درنظرآباد فروش زمین کشاورزی درنظرآباد

=============

مشاورین املاک صنعتی پارسیان
مرکز اصلی خرید و فروش ... صنعتی نظرآباد به همراه مهندسین و مشاورین ... /> مشاوره تخصصی در خرید و فروش املاک صنعتی و زمین های بزرگ
خرید و فروش ... صنعتی (کارخانه غذایی،کارخانه فلزی،زمین صنعتی،اجاره سوله،در ابعاد و موقعیت های ...


البرز | تلفن:02645333836

تاریخ بروزرسانی آگهی:22/07/1393
صفحه 1 از 285     برو به صفحات:
 
بستن
آگهی ویژه 50 هزار تومانی ثبت کنید 10 هزار تومان هدیه بگیرید

آیا می دانستید در هر ثبت آگهی ویژه بیشتر از 50 هزار تومان، 20% مبلغ آن بابت هدیه بصورت اتوماتیک به موجودی حساب شما اضافه می شود.

20% هدیه