گهی ویژه
آگهی های ویژه شرکت های تولید کننده وسایل بازی پارکی پلی اتیلنی
هیچ آگهی ویژه ای ثبت نشده است!
 

شهر24 - شرکت های تولید کننده وسایل بازی پارکی پلی اتیلنی

« 60 » مورد پیدا شد

مبلمان پارکی مبلمان پارکی

آریان راه طراح ، تولید کننده و ارائه ... مبلمان ، سطل زباله ، وسایل بازی ، ست بدنسازی پارکی ، فلاورباکس ... و لاستیکی ، دیوارپوش ، ماکت و خانه بازی می باشد . در صورت نیاز به اطلاعات ...
تهران | تلفن:021-76212687-8

تاریخ بروزرسانی آگهی:15/07/1393

نیمکت پارکی نیمکت پارکی

آریان راه طراح ، تولید کننده و ارائه ... مبلمان ، سطل زباله ، وسایل بازی ، ست بدنسازی پارکی ، فلاورباکس ... و لاستیکی ، دیوارپوش ، ماکت و خانه بازی می باشد . در صورت نیاز به اطلاعات ...
تهران | تلفن:021-76212687-8

تاریخ بروزرسانی آگهی:15/07/1393

تاب و سرسره تاب و سرسره

آریان راه طراح ، تولید کننده و ارائه ... مبلمان ، سطل زباله ، وسایل بازی ، ست بدنسازی پارکی ، فلاورباکس ... و لاستیکی ، دیوارپوش ، ماکت و خانه بازی می باشد . در صورت نیاز به اطلاعات ...
تهران | تلفن:021-76212687-8

تاریخ بروزرسانی آگهی:15/07/1393

لوازم بازی پارکی لوازم بازی پارکی

آریان راه طراح ، تولید کننده و ارائه ... مبلمان ، سطل زباله ، وسایل بازی ، ست بدنسازی پارکی ، فلاورباکس ... و لاستیکی ، دیوارپوش ، ماکت و خانه بازی می باشد . در صورت نیاز به اطلاعات ...
تهران | تلفن:021-76212687-8

تاریخ بروزرسانی آگهی:15/07/1393

توپ استخر توپ توپ استخر توپ

آریان راه طراح ، تولید کننده و ارائه ... فلزی ، چوبی و فایبرگلاس ، سطل زباله ، وسایل بازی فلزی ، فایبرگلاس ، پلی اتیلن و ... ، ست بدنسازی پارکی ، فلاورباکس یا گلدان شهری چوبی و ... ، پلی اتیلن و فایبرگلاس ،کفپوش تاتامی و ...
تهران | تلفن:021-76212687-8

تاریخ بروزرسانی آگهی:26/07/1393

دیوارپوش دیوارپوش

آریان راه طراح ، تولید کننده و ارائه ... فلزی ، چوبی و فایبرگلاس ، سطل زباله ، وسایل بازی فلزی ، فایبرگلاس ، پلی اتیلن و ... ، ست بدنسازی پارکی ، فلاورباکس یا گلدان شهری چوبی و ... ، پلی اتیلن و فایبرگلاس ،کفپوش تاتامی و ...
تهران | تلفن:021-76212687-8

تاریخ بروزرسانی آگهی:23/07/1393

گلدان چوبی گلدان چوبی

آریان راه طراح ، تولید کننده و ارائه ... فلزی ، چوبی و فایبرگلاس ، سطل زباله ، وسایل بازی فلزی ، فایبرگلاس ، پلی اتیلن و ... ، ست بدنسازی پارکی ، فلاورباکس یا گلدان شهری چوبی و ... ، پلی اتیلن و فایبرگلاس ،کفپوش تاتامی و ...
تهران | تلفن:021-76212687-8

تاریخ بروزرسانی آگهی:23/07/1393

کفپوش فضای باز کفپوش فضای باز

آریان راه طراح ، تولید کننده و ارائه ... فلزی ، چوبی و فایبرگلاس ، سطل زباله ، وسایل بازی فلزی ، فایبرگلاس ، پلی اتیلن و ... ، ست بدنسازی پارکی ، فلاورباکس یا گلدان شهری چوبی و ... ، پلی اتیلن و فایبرگلاس ،کفپوش تاتامی و ...
تهران | تلفن:021-76212687-8

تاریخ بروزرسانی آگهی:23/07/1393

کفپوش لاستیکی کفپوش لاستیکی

آریان راه طراح ، تولید کننده و ارائه ... فلزی ، چوبی و فایبرگلاس ، سطل زباله ، وسایل بازی فلزی ، فایبرگلاس ، پلی اتیلن و ... ، ست بدنسازی پارکی ، فلاورباکس یا گلدان شهری چوبی و ... ، پلی اتیلن و فایبرگلاس ،کفپوش تاتامی و ...
تهران | تلفن:021-76212687-8

تاریخ بروزرسانی آگهی:23/07/1393

مجموعه بازی پلی اتیلن مجموعه بازی پلی اتیلن

آریان راه طراح ، تولید کننده و ارائه ... فلزی ، چوبی و فایبرگلاس ، سطل زباله ، وسایل بازی فلزی ، فایبرگلاس ، پلی اتیلن و ... ، ست بدنسازی پارکی ، فلاورباکس یا گلدان شهری چوبی و ... ، پلی اتیلن و فایبرگلاس ،کفپوش تاتامی و ...
تهران | تلفن:021-76212687-8

تاریخ بروزرسانی آگهی:23/07/1393

مبلمان شهری مبلمان شهری

آریان راه طراح ، تولید کننده و ارائه ... فلزی ، چوبی و فایبرگلاس ، سطل زباله ، وسایل بازی فلزی ، فایبرگلاس ، پلی اتیلن و ... ، ست بدنسازی پارکی ، فلاورباکس یا گلدان شهری چوبی و ... ، پلی اتیلن و فایبرگلاس ،کفپوش تاتامی و ...
تهران | تلفن:021-76212687-8

تاریخ بروزرسانی آگهی:23/07/1393

سطل زباله سطل زباله

آریان راه طراح ، تولید کننده و ارائه ... فلزی ، چوبی و فایبرگلاس ، سطل زباله ، وسایل بازی فلزی ، فایبرگلاس ، پلی اتیلن و ... ، ست بدنسازی پارکی ، فلاورباکس یا گلدان شهرشی چوبی و ... ، پلی اتیلن و فایبرگلاس ،کفپوش تاتامی و ...
تهران | تلفن:021-76212687-8

تاریخ بروزرسانی آگهی:23/07/1393

وسایل بازی مهدکودک وسایل بازی مهدکودک

آریان راه طراح ، تولید کننده و ارائه ... فلزی ، چوبی و فایبرگلاس ، سطل زباله ، وسایل بازی فلزی ، فایبرگلاس ، پلی اتیلن و ... ، ست بدنسازی پارکی ، فلاورباکس یا گلدان شهرشی چوبی و ... ، پلی اتیلن و فایبرگلاس ،کفپوش تاتامی و ...
تهران | تلفن:021-76212687-8

تاریخ بروزرسانی آگهی:23/07/1393

وسایل بازی فایبرگلاس وسایل بازی فایبرگلاس

آریان راه طراح ، تولید کننده و ارائه ... فلزی ، چوبی و فایبرگلاس ، سطل زباله ، وسایل بازی فلزی ، فایبرگلاس ، پلی اتیلن و ... ، ست بدنسازی پارکی ، فلاورباکس یا گلدان شهرشی چوبی و ... ، پلی اتیلن و فایبرگلاس ،کفپوش تاتامی و ...
تهران | تلفن:021-76212687-8

تاریخ بروزرسانی آگهی:23/07/1393

وسایل ورزشی پارکی وسایل ورزشی پارکی

آریان راه طراح ، تولید کننده و ارائه ... فلزی ، چوبی و فایبرگلاس ، سطل زباله ، وسایل بازی فلزی ، فایبرگلاس ، پلی اتیلن و ... ، ست بدنسازی پارکی ، فلاورباکس یا گلدان شهرشی چوبی و ... ، پلی اتیلن و فایبرگلاس ،کفپوش تاتامی و ...
تهران | تلفن:021-76212687-8

تاریخ بروزرسانی آگهی:23/07/1393

استخر توپ استخر توپ

آریان راه طراح ، تولید کننده و ارائه ... فلزی ، چوبی و فایبرگلاس ، سطل زباله ، وسایل بازی فلزی ، فایبرگلاس ، پلی اتیلن و ... ، ست بدنسازی پارکی ، فلاورباکس یا گلدان شهری چوبی و ... ، پلی اتیلن و فایبرگلاس ،کفپوش تاتامی و ...
تهران | تلفن:021-76212687-8

تاریخ بروزرسانی آگهی:15/07/1393

پازل خانه سازی پازل خانه سازی

آریان راه طراح ، تولید کننده و ارائه ... فلزی ، چوبی و فایبرگلاس ، سطل زباله ، وسایل بازی فلزی ، فایبرگلاس ، پلی اتیلن و ... ، ست بدنسازی پارکی ، فلاورباکس یا گلدان شهری چوبی و ... ، پلی اتیلن و فایبرگلاس ،کفپوش تاتامی و ...
تهران | تلفن:021-76212687-8

تاریخ بروزرسانی آگهی:15/07/1393

اتاقک شتاب نگاری اتاقک شتاب نگاری

تولیدی صنعتی سهند فن آور با شماره ثبت ... 177 یکی از بزرگترین شرکتهای طراح و تولید کننده انواع سازه های ... وسایل بازی انواع سرسره پارکی ، تاب ، الاکلنگ ... نماید .تصویر ارائه شده بخشی از کاتالوگ شرکت می باشد . شما عزیزان می توانید کاتالوگ ...
اصفهان | تلفن:03113877874

تاریخ بروزرسانی آگهی:28/07/1393

فضای سبز فضای سبز

طرح منظر آریاارائه کننده انواع خدمات ... مسکونی ادرات و کارخانجات می باشد.این شرکت با ارائه خدمات به روز و نوین خود و با ... دهد در ادامه مختصری از خدمات فضای سبز شرکت ارائه می گردد.- طراحی پلان محوطه سازی ... و بهره گیری از جدیدترین متدهای روز- تولید و توزیع شن دانه رنگی دانه بندی شده جهت ...
تهران | تلفن:021-88419644

تاریخ بروزرسانی آگهی:28/07/1393

 قطارکودک فایبرگلاس زرین کار قطارکودک فایبرگلاس زرین کار

با سلام


شرکت تولیدی صنعتی زرین کار صفاهان با کسب ... از 10سال سابقه فعالیت در زمینه تولید قطعات فایبرگلاس
در سال 1384 به ... افزاری و پرسنلی مجرب به منظور طراحی وتولید انواع قطعات فایبرگلاس, قطعات برجهای ...
کننده,فن بلید, ساخت وایزالاسیون مخازن حمل ...
اصفهان | تلفن:09128151307

تاریخ بروزرسانی آگهی:27/07/1393

 سرسره فایبر زرین کار صفاهان سرسره فایبر زرین کار صفاهان

با سلام


شرکت تولیدی صنعتی زرین کار صفاهان با کسب ... از 10سال سابقه فعالیت در زمینه تولید قطعات فایبرگلاس
در سال 1384 به ... افزاری و پرسنلی مجرب به منظور طراحی وتولید انواع قطعات فایبرگلاس, قطعات برجهای ...
کننده,فن بلید, ساخت وایزالاسیون مخازن حمل ...
اصفهان | تلفن:03113204023-09131019466-09128151307

تاریخ بروزرسانی آگهی:27/07/1393

 وسایل پارک بازی زرین کار صفاهان وسایل پارک بازی زرین کار صفاهان

شرکت تولیدی صنعتی زرین کار صفاهان با کسب ... از 10سال سابقه فعالیت در زمینه تولید قطعات فایبرگلاس
در سال 1384 به ... افزاری و پرسنلی مجرب به منظور طراحی وتولید انواع قطعات فایبرگلاس, قطعات برجهای ...
کننده,فن بلید, ساخت وایزالاسیون مخازن حمل ...
اصفهان | تلفن:03113204023-09131019466-09128151307

تاریخ بروزرسانی آگهی:27/07/1393

 سرسره استخری فایبر گلاس سرسره استخری فایبر گلاس

شرکت تولیدی صنعتی زرین کار صفاهان با کسب ... از 10سال سابقه فعالیت در زمینه تولید قطعات فایبرگلاس
در سال 1384 به ... افزاری و پرسنلی مجرب به منظور طراحی وتولید انواع قطعات فایبرگلاس, قطعات برجهای ...
کننده,فن بلید, ساخت وایزالاسیون مخازن حمل ...
اصفهان | تلفن:0311-3204023-4

تاریخ بروزرسانی آگهی:27/07/1393

 کانکس زرین کار صفاهان کانکس زرین کار صفاهان

شرکت تولیدی صنعتی زرین کار صفاهان با کسب ... از 10سال سابقه فعالیت در زمینه تولید قطعات فایبرگلاس
در سال 1384 به ... افزاری و پرسنلی مجرب به منظور طراحی وتولید انواع قطعات فایبرگلاس, قطعات برجهای ...
کننده,فن بلید, ساخت وایزالاسیون مخازن حمل ...
اصفهان | تلفن:03113204023-09131019466-09128151307

تاریخ بروزرسانی آگهی:27/07/1393

 مجموعه آبی فایبرگلاس زرین کار صفاهان مجموعه آبی فایبرگلاس زرین کار صفاهان

با سلام


شرکت تولیدی صنعتی زرین کار صفاهان با کسب ... از 10سال سابقه فعالیت در زمینه تولید قطعات فایبرگلاس
در سال 1384 به ... افزاری و پرسنلی مجرب به منظور طراحی وتولید انواع قطعات فایبرگلاس, قطعات برجهای ...
کننده,فن بلید, ساخت وایزالاسیون مخازن حمل ...
اصفهان | تلفن:03113204023-09131019466-09128151307

تاریخ بروزرسانی آگهی:27/07/1393
123
صفحه 1 از 3     برو به صفحات:
 
بستن
آگهی ویژه 50 هزار تومانی ثبت کنید 10 هزار تومان هدیه بگیرید

آیا می دانستید در هر ثبت آگهی ویژه بیشتر از 50 هزار تومان، 20% مبلغ آن بابت هدیه بصورت اتوماتیک به موجودی حساب شما اضافه می شود.

20% هدیه