نتایج زنده جام جهانی 2014 برزیل
گهی ویژه
آگهی های ویژه سفره هفت سین با پایه های پلی استر
 

شهر24 - سفره هفت سین با پایه های پلی استر

« 204 » مورد پیدا شد

نقاشی روغنی -کنیتکس-سیلر کیلر-مولتی کالر-نقاشی ساختمان-با کیفیت و قیمت مناسب 9

بوپتینه - تابلوییپیکو کالر - کامپیوتریپلی استر – اپوکسیسیلر کیلرطراحی و ... اپوکسی- سیلر و کیلر- نیم پلاستیک- پلی استرطراحی و دکوراسیون –کاغذ دیواری و ...
تهران | تلفن:09122584752

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/05/1393

دکوراسیون (طراحی تا اجرا)- نقاشی - کاغذ دیواری - پارکت- آنتیک کاری دکوراسیون (طراحی تا اجرا)- نقاشی - کاغذ دیواری - پارکت- آنتیک کاری 9

بوپتینه - تابلوییپیکو کالر - کامپیوتریپلی استر – اپوکسیسیلر کیلر************* ... اپوکسی- سیلر و کیلر- نیم پلاستیک- پلی استر6. ترکیبهای سنگ آنتیک با کامپوزیت- ...
تهران | تلفن:09122584752

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/05/1393

نقاشی مولتی کالر-روغنی-پلاستیک-بلکا- (بازدید رایگان)- کاتالوگ نقاشی مولتی کالر-روغنی-پلاستیک-بلکا- (بازدید رایگان)- کاتالوگ 9

بی بو پتینه - پیکو کالر - کامپیوتریپلی استر – اپوکسی - سیلر کیلر*** سفارش ... اپوکسی- سیلر و کیلر- نیم پلاستیک- پلی استر-6ترکیبهای سنگ آنتیک با کامپوزیت- ...
تهران | تلفن:44268853

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/05/1393

نقاشی ساختمان - نقاشی خانه - نقاشی منزل - نقاشی روغنی - مولتی کالر - بلکا-- فوری - 9

بی بو پتینه - پیکو کالر - کامپیوتریپلی استر – اپوکسی - سیلر کیلرکادری مجرب- ... اپوکسی- سیلر و کیلر- نیم پلاستیک- پلی استر-6ترکیبهای سنگ آنتیک با کامپوزیت- ...
تهران | تلفن:09128599336

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/05/1393

نقاشی ساختمان - خانه - منزل - آپارتمان - دفتر کار--- نقاشی ساختمان - خانه - منزل - آپارتمان - دفتر کار--- 9

بوپتینه – تابلوییپیکو کالر - کامپیوتریپلی استر – اپوکسیسیلر کیلرسفارش نقاشی ... اپوکسی- سیلر و کیلر- نیم پلاستیک- پلی استر- پوشش صنعتی و سلولزی- کنیتکس- - ...
تهران | تلفن:09128599336

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/05/1393

نقاشی ساختمان -دکوراسیون - نقاشی  منزل- اتاق خواب-اتاق کودک- فوری- نقاشی ساختمان -دکوراسیون - نقاشی منزل- اتاق خواب-اتاق کودک- فوری- 9

بوپتینه - تابلوییپیکو کالر – کامپیوتریپلی استر – اپوکسیسیلر کیلر************* ... اپوکسی- سیلر و کیلر- نیم پلاستیک- پلی استر6. ترکیبهای سنگ آنتیک با کامپوزیت- ...
تهران | تلفن:09127180159

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/05/1393

نقاشی ساختمان-اکریلیک- مولتی کالر و بلکا -با مواد درجه یک-چک کارمندی و دولتی-عضویت در اتحادیه-فوری نقاشی ساختمان-اکریلیک- مولتی کالر و بلکا -با مواد درجه یک-چک کارمندی و دولتی-عضویت در اتحادیه-فوری 9

بوپتینه - تابلوییپیکو کالر - کامپیوتریپلی استر – اپوکسیسیلر کیلر************* ... اپوکسی- سیلر و کیلر- نیم پلاستیک- پلی استر6. ترکیبهای سنگ آنتیک با کامپوزیت- ...
تهران | تلفن:09127180159

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/05/1393

 هزینه نقاشی ساختمان-بازدید رایگان-(اکیپ کامل و مجرب) هزینه نقاشی ساختمان-بازدید رایگان-(اکیپ کامل و مجرب) 9

بوپتینه - تابلوییپیکو کالر – کامپیوتریپلی استر – اپوکسیسیلر کیلر************* ... اپوکسی- سیلر و کیلر- نیم پلاستیک- پلی استر6. ترکیبهای سنگ آنتیک با کامپوزیت- ...
تهران | تلفن:09127180159

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/05/1393

نقاشی روغنی- نقاشی بلکا-  نقاشی مولتی کالر و..با ارائه آلبوم و کاتالوگ نقاشی روغنی- نقاشی بلکا- نقاشی مولتی کالر و..با ارائه آلبوم و کاتالوگ 9

بوپتینه - تابلوییپیکو کالر – کامپیوتریپلی استر – اپوکسیسیلر کیلر************* ... اپوکسی- سیلر و کیلر- نیم پلاستیک- پلی استر6. ترکیبهای سنگ آنتیک با کامپوزیت- ...
تهران | تلفن:09127180159

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/05/1393

نقاشی ساختمان انبوه ساز-سازمانها -مسکن مهر-(اکیپ کامل و مجرب)-کلی جزئی 9

بوپتینه - تابلوییپیکو کالر – کامپیوتریپلی استر – اپوکسیسیلر کیلر************* ... اپوکسی- سیلر و کیلر- نیم پلاستیک- پلی استر6. ترکیبهای سنگ آنتیک با کامپوزیت- ...
تهران | تلفن:09127180159

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/05/1393

نقاشی ساختمان–خانه– منزل-دفتر کار-(قیمت کارمندی)-مواد درجه یک نقاشی ساختمان–خانه– منزل-دفتر کار-(قیمت کارمندی)-مواد درجه یک 9

بوپتینه - تابلوییپیکو کالر – کامپیوتریپلی استر – اپوکسیسیلر کیلر************* ... اپوکسی- سیلر و کیلر- نیم پلاستیک- پلی استر6. ترکیبهای سنگ آنتیک با کامپوزیت- ...
تهران | تلفن:09127180159

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/05/1393

نقاشی مولتی کالر- روغنی -روغنی بی بو- اکریلیک ---- نقاشی مولتی کالر- روغنی -روغنی بی بو- اکریلیک ---- 9

بوپتینه - تابلوییپیکو کالر - کامپیوتریپلی استر – اپوکسیسیلر کیلر----- مشاوره و ... اپوکسی- سیلر و کیلر- نیم پلاستیک- پلی استر6. ترکیبهای سنگ آنتیک با کامپوزیت- ...
تهران | تلفن:09127180159

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/05/1393

نقاشی رنگ روغنی- نقاشی مولتی کالر- کاغذ دیواری -عضو اتحادیه - 9

بوپتینه - تابلوییپیکو کالر - کامپیوتریپلی استر – اپوکسیسیلر کیلر************* ... اپوکسی- سیلر و کیلر- نیم پلاستیک- پلی استر6. ترکیبهای سنگ آنتیک با کامپوزیت- ...
تهران | تلفن:09127180159

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/05/1393

نقاشی ساختمان-نقاشی خانه–منزل–دفتر کار-آپارتمان**عضو اتحادیه**فوری- نقاشی ساختمان-نقاشی خانه–منزل–دفتر کار-آپارتمان**عضو اتحادیه**فوری- 9

بوپتینه - تابلوییپیکو کالر – کامپیوتریپلی استر – اپوکسیسیلر کیلر************* ... اپوکسی- سیلر و کیلر- نیم پلاستیک- پلی استر6. ترکیبهای سنگ آنتیک با کامپوزیت- ...
تهران | تلفن:09127180159

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/05/1393

نقاشی اکریلیک - روغنی- بلکا- مولتی کالر و....با ارائه آلبوم و کاتالوگ نقاشی اکریلیک - روغنی- بلکا- مولتی کالر و....با ارائه آلبوم و کاتالوگ 9

بوپتینه - تابلوییپیکو کالر - کامپیوتریپلی استر – اپوکسیسیلر کیلر************* ... اپوکسی- سیلر و کیلر- نیم پلاستیک- پلی استر6. ترکیبهای سنگ آنتیک با کامپوزیت- ...
تهران | تلفن:09127180159

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/05/1393

نقاشی ساختمان - نقاشی خانه - نقاشی منزل - نقاشی اکریلیک- مولتی کالر - بلکا--فوری - نقاشی ساختمان - نقاشی خانه - نقاشی منزل - نقاشی اکریلیک- مولتی کالر - بلکا--فوری - 9

بوپتینه - تابلوییپیکو کالر – کامپیوتریپلی استر – اپوکسیسیلر کیلر************* ... اپوکسی- سیلر و کیلر- نیم پلاستیک- پلی استر6. ترکیبهای سنگ آنتیک با کامپوزیت- ...
تهران | تلفن:09127180159

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/05/1393

نقاشی روغنی-پلاستیک-بلکا- مولتی کالر (بازدید رایگان)- کاتالوگ نقاشی روغنی-پلاستیک-بلکا- مولتی کالر (بازدید رایگان)- کاتالوگ 9

بوپتینه - تابلوییپیکو کالر – کامپیوتریپلی استر – اپوکسیسیلر کیلر************* ... اپوکسی- سیلر و کیلر- نیم پلاستیک- پلی استر6. ترکیبهای سنگ آنتیک با کامپوزیت- ...
تهران | تلفن:09127180159

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/05/1393

نقاشی ساختمان- نقاشی خانه مدرن-چک کارمندی-اقساط 9

بوپتینه - تابلوییپیکو کالر – کامپیوتریپلی استر – اپوکسیسیلر کیلر************* ... اپوکسی- سیلر و کیلر- نیم پلاستیک- پلی استر6. ترکیبهای سنگ آنتیک با کامپوزیت- ...
تهران | تلفن:09127180159

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/05/1393

نقاشی ساختمان - نقاشی خانه - نقاشی منزل - نقاشی روغنی - مولتی کالر - بلاکا-- فوری - نقاشی ساختمان - نقاشی خانه - نقاشی منزل - نقاشی روغنی - مولتی کالر - بلاکا-- فوری - 9

بوپتینه - تابلوییپیکو کالر – کامپیوتریپلی استر – اپوکسیسیلر کیلر************* ... اپوکسی- سیلر و کیلر- نیم پلاستیک- پلی استر6. ترکیبهای سنگ آنتیک با کامپوزیت- ...
تهران | تلفن:09127180159

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/05/1393

نقاشی روغنی- بلکا- مولتی کالر و..با ارائه آلبوم و کاتالوگ نقاشی روغنی- بلکا- مولتی کالر و..با ارائه آلبوم و کاتالوگ 9

بوپتینه - تابلوییپیکو کالر - کامپیوتریپلی استر – اپوکسیسیلر کیلر************* ... اپوکسی- سیلر و کیلر- نیم پلاستیک- پلی استر6. ترکیبهای سنگ آنتیک با کامپوزیت- ...
تهران | تلفن:09127180159

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/05/1393

تولید و پخش انواع لباس کار- پخش انواع دستکش -استوانه ایمنی و مخروطیی کله قندی 9

پنبه - ویسکوز - ترگال - لی - ضد آب - پلی استر پنبه با هر طرح و مدل* پخش انواع ...
اصفهان | تلفن:13 17 113 0913

تاریخ بروزرسانی آگهی:05/05/1393

فروش عمده سجاده مخمل ترک فروش عمده سجاده مخمل ترک 9

های مخمل ترک با بالاترین کیفیت از جنس پلی استر با تکنولوژی ترکیهدر سایز 70 *11 ...
گلستان | تلفن:09356630430

تاریخ بروزرسانی آگهی:02/05/1393

اطلاعیه نقاشی ساختمان 9

رنگ های فوری مخصوص چوب / سیلروکیلر / پلی استر / نیم پلی استر -اجرای رنگ های نما ...
تهران | تلفن:09127680354

تاریخ بروزرسانی آگهی:01/05/1393

ایزوگام ایران ایزوگام ایران 9

خود را بیمه کنید1- ایزوگام ایران ( با پلی اسپون باند و کاور ) و قیر پلیمری2- ... پشم شیشه ( با پلی اسپون باند و کاور ) و قیر پلیمری3- ... بام گستر ( باپلی استر سوزنی تهران ) و قیر پلیمری4- ... اصل دلیجان ( باپلی استر سوزنی دلیجان ) و قیر پلیمریگروه ...
تهران | تلفن:021-22768192

تاریخ بروزرسانی آگهی:22/04/1393

طرح های توجیهی جهت اخذ وام بانکی و گرفتن مجوزها + پکیج کارآفرینی و اشتغالزایی + آموزش 500 شغل و فیلم آموزشی مشاغل و کاره طرح های توجیهی جهت اخذ وام بانکی و گرفتن مجوزها + پکیج کارآفرینی و اشتغالزایی + آموزش 500 شغل و فیلم آموزشی مشاغل و کاره 8

اسید سولفوریک - طرح توجیهی الیاف پلی استر - طرح توجیهی انواع چربی گیرهای ... باند و گاز پزشکی روغنی (باند، گاز، گاز استریل) - طرح توجیهی بی کربنات آمونیوم - ... - طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف فوم پلی استایرن - طرح توجیهی چاپ صنعتی - طرح ... یکبار مصرف اسفنجی - طرح توجیهی فوم پلی استایرن ضدّ آتش (بلوک ساختمانی) - طرح ...
تهران | تلفن:09360008055-09105611456

تاریخ بروزرسانی آگهی:07/05/1393
صفحه 3 از 9     برو به صفحات:
 
آگهی های ویژه خدمات ساختمانی
مقاوم سازی،کاشت بولت،طراحی و اجرا و تهیه و فروش الیاف پلیمری (frp)

مقاوم سازی،کاشت بولت،طراحی و اجرا و تهیه و فروش الیاف پلیمری (frp)

بسمه تعالی انجام امور پیمانکاری و کلیه ی خدمات مربوط به مشاوره (بررسی سازه ، بازرسی های میدانی ، تحلیل های نرم افزاری ، ارائه ی طرح ...

تاریخ بروزرسانی:01/05/1393

کنترل پکیج یونیت با موبایل pc100

کنترل پکیج یونیت با موبایل pc100

کنترل پکیج یونیت با موبایل pc100 پکیج یونیتها در ویلاها و مراکز مسکونی زیادی بکار گرفته می شوند یکی از مشکلات استفاده از این سیستم ها در ...

تاریخ بروزرسانی:07/05/1393

خاکبرداری و خرید آهن ضایعات

خاکبرداری و خرید آهن ضایعات

*خاکبرداری و خرید آهن و ضایعات *تخریب ساختمانهای بتنی و کلنگی *همکاری با سازمانهای دولتی جهت تخریب و ... *شماره های ...

تاریخ بروزرسانی:06/05/1393

نرده سیمانی طرح چوب،نرده سیمانی،نرده بتنی طرح چوب

نرده سیمانی طرح چوب،نرده سیمانی،نرده بتنی طرح چوب

شرکت طرح منظر آریا تولید کننده نرده های سیمانی طرح چوب با ارتفاع های استاندارد 40-60-80 سانتیمتر به رنگ دلخواه در طرح های متنوع و ...

تاریخ بروزرسانی:19/04/1393

آب نما شیشه ای و آب نما فیبر نوری طرح منظر آریا،آبنما شیشه ای و آبنما فیبر نوری،آبنما ریسه ای،آبشار خانگی،آب نما ریسه ای

آب نما شیشه ای و آب نما فیبر نوری طرح منظر آریا،آبنما شیشه ای و آبنما فیبر نوری،آبنما ریسه ای،آبشار خانگی،آب نما ریسه ای

آبنما شیشه ای طرح منظر آریا شرکت طرح منظر آریا ارائه کننده خدمات در زمینه اجرای آبنماهای قابل استفاده در داخل ساختمان( Indoor) اعم ...

تاریخ بروزرسانی:19/04/1393

مبلمان شهری سیمانی پرتابل(آلاچیق پرتابل سیمانی،میز و نیمکت سیمانی،باربیکیو سیمانی)

مبلمان شهری سیمانی پرتابل(آلاچیق پرتابل سیمانی،میز و نیمکت سیمانی،باربیکیو سیمانی)

محصولات سیمانی شرکت طرح منظر آریا(آلاچیق سیمانی پرتابل-باربیکیو-آبنما-گلدان و فلاور باکس سیمانی طرح چوب-نرده سیمانی طرح چوب-مبلمان شهری ...

تاریخ بروزرسانی:19/04/1393

ماستیک پلی یورتان ،درزانبساطی،درزاجرایی،آب بندی درزهای بتن

ماستیک پلی یورتان ،درزانبساطی،درزاجرایی،آب بندی درزهای بتن

فروش اجرا ومشاوره آّ بندی درزهای بتن انبساطی ،اجرایی وانقطاع بامستیک پلی یورتان ،ماستیک سرد اجرا وگرم اجرا ،وقیرهای آمولسیون با تیم اجرایی ...

تاریخ بروزرسانی:08/05/1393

اجاره گان st30 - kalm-hilti

اجاره گان st30 - kalm-hilti

اجاره گان st30 - kalm-hilti

تاریخ بروزرسانی:08/05/1393
 
بستن
آگهی ویژه 50 هزار تومانی ثبت کنید 10 هزار تومان هدیه بگیرید

آیا می دانستید در هر ثبت آگهی ویژه بیشتر از 50 هزار تومان، 20% مبلغ آن بابت هدیه بصورت اتوماتیک به موجودی حساب شما اضافه می شود.

20% هدیه