مجموعه ها
 
در مجموعه: همه مجموعه ها
مکان جغرافیایی
فیلتر کردن

انجام تخصصی پروژه مهندسی برق-کنترل

6 روز پیش

  نجام تخصصی پروژه مهندسی برق-کنترل

  انجام تخصصی پروژه مهندسی برق-کنترل

  انجام پروژه کنترل مود لغزشی

  انجام پروژه کنترل مود لغزشی تطبیقی

  انجام پروژه کنترل مود لغزشی فازی

  انجام پروژه کاهش چترینگ در سیستم های کنترل مود لغزشی

  انجام پروژه کنترل مود لغزشی مرتبه 2

  انجام پروژه کنترل مود لغزشی دینامیک

  انجام پروژه کنترل مود لغزشی چند متغیره

  انجام پروژه رویتگر مود لغزشی

  انجام پروژه رویتگر مود لغزشی چند متغیره

  انجام پروژه رویتگر مود لغزشی تطبیقی

  انجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای تشخیص خطا

  انجام پروژه کنترل مود لغزشی ربات دو لینکی

  انجام پروژه کنترل مود لغزشی برای توربین بادی تغذیه دوگانه

  انجام پروژه کنترل مود لغزشی موتور القایی

  انجام پروژه کنترل مود لغزشی uav

  انجام پروژه کنترل مود لغزشی برای موتور dc مغناطیس دائم PMDC

  انجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای موتور القایی

  انجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای تشخیص خطای مقاوم

  انجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای بازسازی خطای محرک و سنسور

  انجام پروژه کنترل مود لغزشی مبتنی بر رویتگر
  =
  ام تخصصی پروژه مهندسی برق-کنترل

  انجام تخصصی پروژه مهندسی برق-کنترل

  انجام پروژه کنترل مود لغزشی

  انجام پروژه کنترل مود لغزشی تطبیقی

  انجام پروژه کنترل مود لغزشی فازی

  انجام پروژه کاهش چترینگ در سیستم های کنترل مود لغزشی

  انجام پروژه کنترل مود لغزشی مرتبه 2

  انجام پروژه کنترل مود لغزشی دینامیک

  انجام پروژه کنترل مود لغزشی چند متغیره

  انجام پروژه رویتگر مود لغزشی

  انجام پروژه رویتگر مود لغزشی چند متغیره

  انجام پروژه رویتگر مود لغزشی تطبیقی

  انجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای تشخیص خطا

  انجام پروژه کنترل مود لغزشی ربات دو لینکی

  انجام پروژه کنترل مود لغزشی برای توربین بادی تغذیه دوگانه

  انجام پروژه کنترل مود لغزشی موتور القایی


  azsoftir.com
  09367292276
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoftir.com
  09367292276
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoftir.com
  انجام پروژه کنترل مود لغزشی uav

  انجام پروژه کنترل مود لغزشی برای موتور dc مغناطیس دائم PMDC

  انجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای موتور القایی

  انجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای تشخیص خطای مقاوم

  انجام پروژه رویتگر مود لغزشی برای بازسازی خطای محرک و سنسور

  انجام پروژه کنترل مود لغزشی مبتنی بر رویتگر
  =
  کنترل
  انجام پروژه و پایان نامه مهندسی برق کنترل

  انجام پروژه کنترل فازی

  انجام پروژه کنترل فازی بهینه

  انجام پروژه شناسایی سیستم با استفاده از سیستم های فازی

  انجام پروژه کنترل فازی مقاوم

  انجام پروژه کنترل فازی تطبیقی

  انجام پروژه کنترل فازی تطبیقی پایدار

  انجام پروژه کنترل فازی مود لغزشی

  انجام پروژه کنترل فازی ربات

  انجام پروژه کنترل فازی چند متغیره

  انجام پروژه کنترل فازی بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک

  انجام پروژه کنترل فازی بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات PSO

  انجام پروژه رویتگر های فازی

  انجام پروژه کنترل فازی تطبیقی مبتنی بر رویتگر

  انجام پروژه کنترل فازی موبایل ربات
  azsoftir.com
  09367292276
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoftir.com
  09367292276
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoftir.com
  انجام پروژه کنترل فازی سیستم ترمز ضد قفل

  انجام پروژه کنترل فازی سیستم تعلیق روغنی و مغناطیسی

  انجام پروژه کنترل فازی هواپیمای بدون سرنشین
  =
  ن نامه کنترل بهینه مود لغزشی مرتبه بالا برای سیستم ترمز ضد قفل

  ایمنی خودروها امروزه از مهمترین مسائل مطرح در صنایع خودرو سازی است. طبق آمار سال 89 در اثر سوانح جاده ای حدود 22 هزار نفر کشته و 270 هزار نفر مصدوم شده اند، آمار تصادفات و سوانح جاده ای در ایران از متوسط جهانی بسیار بالاتر است . از جمله راهکار های کاهش تصادفات ایمن تر کردن خودرو ها می باشد.یکی از مهمترین سیستم هایی که در تامین ایمنی خودرو نقش اساسی دارد سیستم ترمز می باشد. عیب عمده ترمز های معمولی این است که راننده نمی تواند مقدار گشتاور ترمز اعمال شده بر چرخ ها را دقیقن کنترل نماید و چنانچه اطلاع دقیقی از شرایط جاده نداشته باشد، فشرده شدن بیش از حد پدال ترمز، باعث قفل شدن چرخ ها خواهد شد. نیروی اصطکاک در چرخ های کاملن قفل شده، کم می شود و همچنین در این حالت فرمان پذیری خودرو به طور کامل از دست رفته و در نتیجه خودرو پایداری جانبی خود را از دست می دهد.
  azsoftir.com
  09367292276
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoftir.com
  09367292276
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoftir.com
  در این پژوهش قصد داریم بعد از مدل سازی سیستم ترمز ضد قفل ،ابتدا با استفاده از روش کنترل مود لغزشی سیستم کنترلی برای ترمز ضد قفل طراحی کرده و سپس برای غلبه بر پدیده چترینگ از کنترل مود لغزشی مرتبه بالا استفاده می کنیم و همچنین با بهینه سازی زمان رسیدن به سطح لغزش در کنترل مود لغزشی مرتبه بالا ، عملکرد آن را بهبود دهیم. در نهایت پاسخ حاصل از این سیستم ها را در شرایط مختلف و در حضور عدم قطعیت ها بررسی و تحلیل می کنیم.
  =

  azsoftir.com
  09367292276
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoftir.com
  09367292276
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoftir.com
  استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به دلیل مباحث زیست محیطی وکمبود سوخت های فسیلی به سرعت درحال توسعه هستند. طراحی کنترل کننده برای سیستم توربین بادی سرعت متغیر. یکی از مهمترین چالش های مهندسی امروز است. سیستم تبدیل انرژی باد، شامل اجزای پیچیدة آیرودینامیکی و الکتریکی به همراه عملکرد غیرقابل پیش بینی سرعت باد می باشد که همین امر طراحی کنترل کننده را مشکل می سازد. در میان منابع تولید انرژی تجدیدپذیر استفاده از انرژی باد، سریع ترین رشد را دارد. در پایان سال 2006 ظرفیت تولید برق ایالات متحده با استفاده از انرژی باد بالغ بر 11630 مگاوات بوده است که نیاز انرژی، حدود 2.9 میلیون خانه آمریکایی را برآورده می کرد. ظرفیت تولید برق توسط نیروی باد، در اروپا و آمریکا در هر سال 30%-20% افزایش می یابد، چشم انداز استفاده از انرژی باد برای تولید الکتریسیته، در اروپا و آمریکا، تولید 20% برق توسط انرژی باد است. در دو دهه اخیر توربین های بادی با توان 20 کیلووات تا 2 مگاوات توسعه داده شده اند و در حال حاضر توربین های با ابعاد بزرگتر در حال طراحی می باشد.
  azsoftir.com
  09367292276
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoftir.com
  09367292276
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoftir.com

  در این پایان نامه قصد داریم با استفاده از کنترل کننده مقاوم مود لغزشی تطبیقی، حداکثر بازده از ژنراتور را بدست بیاوریم. با توجه به محدودیت های پیاده سازی سنسور در این سیستم، برای بدست آوردن سرعت و موقعیت ژنراتور از رویتگر مودلغزشی استفاده می کنیم و رویتگری برای تخمین این متغیرهای سیستم طراحی می شود، با اینکار نیاز به سنسور برای این سیستم رفع شده، همچنین برای یافتن بیشترین توان قابل دریافت از توربین بادی، از یک شبکه عصبی برای تخمین سرعت باد استفاده می کنیم، این شبکه عصبی برای تخمین سرعت باد آموزش دیده شده، و در حین کنترل ژنراتور، با استفاده از اندازه گیری های موجود از سیستم، یک تخمین از سرعت باد ایجاد می کند، سپس با استفاده از تخمین های رویتگر، یک کنترل کننده مودلغزشی مقاوم برای بدست آوردن حداکثر بازده از ژنراتور طراحی می کنیم. در نهایت با استفاده از شبیه سازی، عملکرد روش های پیشنهادی را بررسی و به تحلیل نتایج می پردازیم. برای مقایسه نتایج بدست آمده از نتایج مرجع استفاده می کنیم.

  azsoftir.com
  09367292276
  09367292276
  azsoftir@gmail.com
  azsoftir.com
  09367292276
  09367292276
  azsoftir@gmail.com

  کانال تلگرام نیازمندیها
  مسئولیت محتوی آگهی ها، بعهده آگهی دهنده می باشد پس  در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد، بنابراين مدیریت سايت شهر24 از پاسخ به پرسشهاي شما در مورد محتوا و اعتبار آگهي‌ها معذور است .
  ارسال یپغام به آگهی دهنده
  نام: *
  ایمیل:   *
  تلفن:
  موضوع: درمورد آگهی انجام تخصصی پروژه مهندسی برق-کنترل
   *
  کد امنیتی:  *
  پیغامهای بازدیدکنندگان
   
  پروژه های دانشگاهی در همین محل
  جدیدترین آگهی پروژه های دانشگاهی
  جستجوی مرتبط بر اساس منطقه جغرافیایی
  L