مجموعه ها
 
در مجموعه: همه مجموعه ها
مکان جغرافیایی
فیلتر کردن

شبیه سازی مقالات ادوات فکتس با متلب, شبیه سازی F

2 هفته پیش

  پروژه های تجاری و دانشجویی
  azsoftir@gmail.com 09367292276 azsoft.ir sadeghi
  مقالهه شبیه سازی درس تئوری جامع ماشین های الکتریکی
  شنبه 13 تیر 1394 ساعت 19:20

  یک نوآوری در تبدیل سه فاز به پنج فاز بوسیله یک اتصال خاص در ترانسفورماتور


  A Series Connected Three-Level Inverter Topology For Medium Voltage Squirrel Cage Motor Drive

  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  توپولوژی اینورتر سه سطح اتصال سری برای درایور ولتاژ متوسط موتور قفس سنجابی


  Simulink Implementation of Induction Machine Model A Modular Approach

  پیاده سازی SIMULINK مدل ماشین القایی رویکرد مدولار

  Modeling and Control of 5 DOF Robot Arm Using Supervisory Control

  مدلسازی و کنترل 5 DOF بازوی ربات با استفاده از کنترل نظارتی

  State of the Art of Permanent Magnet Brushless DC Motor Drives
  حالتی از آهنربای دائمی بدون جاروبک DC موتور درایو
  MODELING OF SPLIT PHASE INDUCTION MOTOR WITH SINGLE PHASE CYCLOCONVERTER

  مدل سازی موتور با انشقاق فاز با سیکلوکانورتر تک فاز

  SIMULATION OF CYCLOCONVERTER FED SPLIT PHASE INDUCTION MOTOR


  شبیه سازی سیکلوکانورتر تغذییه کننده موتور با انشقاق فاز

  DC Motor Speed Control: A Case between PID Controller and Fuzzy Logic Controller
  کنترل سرعت موتور DC : مورد بین کنترل PID و کنترل کننده منطق فازی

  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  Comparative Study of Speed Control of D.C. Motor Using PI, IP, and Fuzzy Controller
  بررسی مقایسه ای کنترل سرعت موتور DC با استفاده از PI، IP، و کنترل فازی  Dynamic Simulation of a Three-Phase Induction Motor Using Matlab Simulink

  شبیه سازی دینامیکی موتور القایی سه فاز با استفاده از نرم افزار Matlab سیمولینک  Direct Quadrate (D-Q) Modeling of 3-Phase Induction Motor Using MatLab / Simulink

  تحلیل (DQ) مدل سازی 3 فاز موتور القایی با استفاده از محیط Matlab / Simulink

  Matlab based Permanent Magnet Synchronous Motor Vector Control Simulati

  شبیه سازی موتور سنکرون آهنربای دائم با کنترل برداری بر اساس نرم افزار Matlab

  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir

  Analysis of Permanent Magnet Synchronous Motor under Different Operating Condition Using Vector Controlled in MATLAB


  تجزیه و تحلیل موتور سنکرون آهنربای دائم تحت شرایط مختلف بهره برداری با استفاده از بردار کنترل در MATLAB


  MATHEMATICAL MODELING AND SIMULATION OF PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR
  مدل سازی ریاضی و شبیه سازی آهنربای دائم موتور سنکرون

  Modeling and Simulation of Induction Motor Drive with Space Vector Contro
  مدل سازی و شبیه سازی درایو موتور القایی با کنترل فضای برداری

  Modeling and Simulation of Space Vector Pulse Width Modulation based Permanent Magnet Synchronous Motor Drive using MRAS
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  مدل سازی و شبیه سازی مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری بر اساس موتور سنکرون با آهنربای دائم درایو شده با استفاده از MRAS

  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ (Model Reference Adaptive Systems=MRAS)  A Comparative Analysis of Firing Angle Based Speed Control Scheme of DC Motor


  تجزیه و تحلیل مقایسه ای زاویه آتش بر اساس رویه کنترل سرعت موتور DC


  Performance of Inverter Fed Induction Motor underOpen Circuit DC link Capacitor  بهینه سازی اینورتر تغذیه کننده موتور القایی تحت خازن dc-link مدار باز
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir

  Indirect Field Oriented Control for Induction Moto
  IFOC برای موتور القایی  A Novel T-Connected Autotransformer-Based 18-Pulse AC–DC Converter for Harmonic Mitigation in Adjustable-Speed Induction-Motor Drives

  اتصال T جدید اوتوترانسفورماتور بر اساس مبدل 18 پالس AC-DC برای کاهش هارمونیک و درایو تنظیم سرعت موتور القایی


  Modeling and Simulation of the BLDC Motor in MATLAB GUI

  مدلسازی و شبیه سازی از موتور BLDC در رابط کاربری گرافیکی MATLAB

  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir

  Modeling and Simulation of BLDC Motor Using Soft Computing Techniques

  مدلسازی و شبیه سازی BLDC موتور با استفاده از تکنیک های محاسبات نرم


  Modeling and Simulation of BLDC motor in Electric Power Steering


  مدلسازی و شبیه سازی موتور BLDC در فرمان انرژی الکتریکی


  COMPUTATIONAL MODELING OF THE SQUIRREL-CAGE INDUCTION MOTOR STARTING PROCESS

  مدل محاسباتی فرایند استارت موتور القایی قفس سنجابی

  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir

  Comparación Entre Un Controlador Difuso Y Un Controlador PID Para Un Motor Universal


  مقایسه بین یک کنترل فازی و کنترل PID برای موتور یونیورسال  Performance Analysis of Z-source Inverter Fed Induction Motor Drive

  تجزیه و تحلیل عملکرد از اینورتر Z-منبع تغذیه کننده درایو موتور القایی  Induction Motor Fed With Matrix Converter  موتور القایی تغذیه شده با مبدل ماتریکسی

  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir

  MODELING OF CURRENT TRANSFORMERS UNDER SATURATION CONDITIONS


  مدلسازی ترانسفورماتور جریان تحت شرایط اشباع  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN CONTROLADOR PID ANÁLOGO PARA UN MOTOR UNIVERSAL


  طراحی و پیاده سازی یک کنترل آنالوگ PID برای موتور UNIVERSAL


  On replacing PID controller with ANN controller for DC motor position control

  جایگزینی کنترل کننده PID با کنترل کننده شبکه عصبی مصنوعی برای موقعیت کنترل موتور DC

  Comparative Analysis of scalar & vector control of Induction motor through Modeling & Simulation
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir

  تحلیل تطبیقی اسکالر و برداری کنترل موتور القایی از طریق مدلسازی و شبیه سازی


  Simulation of Vector Controlled adjustable Speed System of Induction Motor Based on Simulink

  شبیه سازی کنترل برداری سیستم سرعت قابل تنظیم موتور القایی بر اساس نرم افزار Simulink


  Modelling Of Brushless DC Motor Drive Using Sensored And Sensorless Control(back EMF zero crossing etection)


  مدلسازی درایو موتور DC بدون جاروبک با استفاده از سنسور و کنترل بدون سنسور  Performance Improvement of BLDC Motor with Hysteresis Current Controller
  بهبود عملکرد موتور BLDC با کنترل کننده پسماند جریان

  CONTROL OF A 6/4 SWITCHED RELUCTANCE GENERATOR, USING TWO DIFFERENT VOLTAGE SOURCES
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  کنترل 6/4 ژنراتور رلوکتانس سوییچی، با استفاده از دو منبع ولتاژ مختلف

  Fuzzy-Logic-Based Direct Torque Control Research On Permanent Magnet Synchronous Motor
  منطق فازی بر اساس تحقیق کنترل مستقیم گشتاور در موتور سنکرون آهنربای دائم

  PERFORMANCE ANALYSIS OF SWITCHED RELUCTANCE MOTOR; DESIGN, MODELING AND SIMULATION OF 8/6 SWITCHED RELUCTANCE MOTOR
  تجزیه و تحلیل عملکرد موتور رلوکتانس سوئیچی . طراحی، مدل سازی و شبیه سازی 8/6 موتور رلوکتانس سوئیچی


  Comparative study of total harmonic distortion on the current waveform by PWM fed and Vector controlled Induction Motor drives

  بررسی مقایسه ای اعوجاج هارمونیکی کل در شکل موج جریان توسط تغذیه PWM و کنترل بردار درایوهای موتور القای

  برچسب ها :
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir

  ­شبیه سازی مقالات ادوات فکتس با متلب, شبیه سازی Analysis of electric machinery با متلب, شبیه سازی Analysis of electric machinery با matlab, شبیه سازی موتور القایی در متلب،شبیه سازی موتور dc در matlab،شبیه سازی ­induction motor در متلب،شبیه سازی dc motor در matlab، شبیه سازی موتور dc آهنربای دائمی بدون جاروبک در متلب،شبیه

  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir

  سازی speed control در matlab،شبیه سازی Synchronous Motor در متلب،شبیه سازی موتور القایی در matlab،شبیه سازی transformer در متلب،شبیه سازی ترانسفورماتور در matlab،شبیه سازی induction motor در متلب،شبیه سازی PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR در matlab، شبیه سازی PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR در متلب،شبیه سازی موتور با آهنربای دائمی در matlab،شبیه سازی بدون جاروبک در ،فروش مقالات آماده شبیه سازی و ترجمه شده کارشناسی ارشد برق ، شبیه سازی پروژه های تئوری جامع ماشین های الکتریکی


  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir

  نوشته شده توسط نویسنده | چاپ یادداشت | 0 نظر
  مقاله هایه سازی در متلب برای درس ادوات فکتس FACTS (Flexible Alternating Current Transmi
  شنبه 13 تیر 1394 ساعت 19:11
  Voltage Stability and Power Oscillation Damping

  استفاده از سنکرون سری استاتیک جبران (SSSC) در بهبود پایداری ولتاژ و نوسان برق میرایی

  Analysis and Simulation of a D-STATCOM for Voltage Quality Improvement

  تجزیه و تحلیل و شبیه سازی D-STATCOM برای بهبود کیفیت ولتاژ
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir

  Power Quality Improvement In Distribution System Using D-Statcom In Transmission Lines

  بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع با استفاده از D-STATCOM در خطوط انتقال

  Power System Stability Improvement of Long Transmission Line System by Using Static Var Compensator SVC

  بهبود پایداری سیستم قدرت در سیستم خط انتقال بلند با استفاده از جبران کننده استاتیکی وار (SVC)

  A Platform for Validation of FACTS Models

  بستر های نرم افزاری برای اعتبار سنجی مدل FACTS

  (12bus)

  Modeling and Simulation of Wind Farm with STATCOM in PSCAD/EMTDC Environment

  مدلسازی و شبیه سازی مزرعه باد با STATCOM در محیط نرم افزار PSCAD / EMTDC
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  Modeling and Simulation of Static Var Compensator (svc) for Improvement of Voltage Stability in Power System

  مدلسازی و شبیه سازی جبران ساز استاتیک وار (SVC) برای بهبود پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت

  Dynamic compensation of reactive power in Various Faults in Power System

  جبران دینامیک توان راکتیو برای خطاهای مختلف در سیستم قدرت (statcom)

  Stability Enhancement of Long Transmission Line System by Using Static Var Compensator (SVC)

  بهبود پایداری سیستم خط انتقال بلند با استفاده از جبران کننده استاتیکی وار (SVC)

  Study and Effects of UPFC and its Control System for Power Flow Control and Voltage Injection in a Power System
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  بررسی و اثرات UPFC و سیستم کنترل آن برای کنترل پخش بار و تزریق ولتاژ در سیستم های قدرت

  بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداری ولتاژ (مقایسه SVC و STATCOM )

  Static Synchronous Series Compensator(SSSC): An approach for reactive power compensation for the trnsmission system

  جبرانساز سری سنکرون استاتیک (SSSC): یک روش برای جبران توان راکتیو برای سیستم انتقال

  AN APPROACH BY PST-OLTC FOR THE ENHANCEMENT OF POWER REGULATION
  روشی توسط PST-OLTC برای بهبود تنظیم توان

  Power Flow Control In A Transmission Line Through UPFC

  کنترا پخش بار در یک خط انتقال از طریق UPFC

  Modified Approach for Harmonic Reduction in Transmission System Using 48-pulse UPFC Employing Series Zig-Zag Primary and Y-Y Secondary Transformer
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  روش اصلاح شده برای کاهش هارمونیک در سیستم انتقال با استفاده از 48 پالس UPFC شامل سری ZIG-ZAG اولیه و YY ثانویه ترانسفورماتور

  Analyzing the Application of Crowbar And Statcom To Overcome Voltage Sags With Actual Field Data

  تجزیه و تحلیل با استفاده از Crowbar و STATCOM برای فائق آمدن بر کاهش ولتاژ با داده های واقعی مدار

  POWER FLOW CONTROL IN A TRANSMISSION LINE USING D-FACTS DEVICES

  کنترل پخش توان در خطوط انتقال با استفاده از وسایل D-FACTS
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir

  شبیه سازی مقالات ادوات فکتس با متلب, شبیه سازی FACTS با متلب, شبیه سازی FACTS با matlab, شبیه سازی استتکام در متلب،شبیه سازی استتکام در matlab،شبیه سازی­statcom در متلب،شبیه سازی statcom در matlab، شبیه سازی­dvr در متلب،شبیه سازی dvr در matlab،شبیه سازی dvr در متلب،شبیه سازی dvr در matlab،شبیه سازی sssc در متلب،شبیه سازی sssc در matlab،شبیه سازی sssc در متلب،شبیه سازی sssc در matlab، شبیه سازی دی­استتکام در متلب،شبیه سازی دی استتکام در matlab،شبیه سازی dstatcom در متلب،شبیه سازی dstatcom در matlab، شبیه سازی اس وی سی در متلب،شبیه سازی اس وی سی در matlab،شبیه سازی svc در متلب،شبیه سازی svc در matlab،شبیه سازی یو پی اف سی در متلب،شبیه سازی یو پی اف سی در matlab،شبیه سازی upfc در متلب،شبیه سازی upfc در matlab،مقالات ادوات فکتس FACTS (Flexible Alternating Current Transmission ،فروش مقالات آماده شبیه سازی و ترجمه شده کارشناسی ارشد برق

  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir

  کانال تلگرام نیازمندیها
  مسئولیت محتوی آگهی ها، بعهده آگهی دهنده می باشد پس  در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد، بنابراين مدیریت سايت شهر24 از پاسخ به پرسشهاي شما در مورد محتوا و اعتبار آگهي‌ها معذور است .
  ارسال یپغام به آگهی دهنده
  نام: *
  ایمیل:   *
  تلفن:
  موضوع: درمورد آگهی شبیه سازی مقالات ادوات فکتس با متلب, شبیه سازی F
   *
  کد امنیتی:  *
  پیغامهای بازدیدکنندگان
   
  جستجوی مرتبط بر اساس منطقه جغرافیایی
  L