مجموعه ها
 
در مجموعه: همه مجموعه ها
مکان جغرافیایی
فیلتر کردن

انجام پایان نامه مدیریت(مالی، بازرگانی، دولتی)

2 هفته پیش

  مشاوره در انجام فصل چهار (انتخاب آزمون مناسب و نحوه نگارش فصل چهار)
  •تحلیل رگرسیون
  •تحلیل واریانس
  •تحلیل عاملی
  •تحلیل مانوا
  •تحلیل پایایی
  •تحلیل توصیفی با نمودارهای آماری
  •آزمون نرمال بودن مشاهدات (آزمون کلموگروف اسمیرنف)
  •آزمون فرض ها
  •آزمون استودنت (استیودنت) یا تی (t)
  •آزمون همبستگی پیرسون – آنالیز واریانس
  •آزمون مقایسات میانگین (آزمون دانکن و (LSD
  •آزمون ناپارامتری کروسکال والیس
  •آزمون همبستگی ناپارامتری (آزمون کندال و تاو(
  •آزمون روایی و پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ
  •جداول فراونی- آزمون کی دو (خی دو یا مربع کای(
  •تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی پایان نامه مدیریت
  •انجام آزمون مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر و آزمون مدل پایان نامه مدیریت با استفاده از نرم افزار لیزرل، vpls و stata و amos
  •آموزش نرم افزار لیزرل ، vpls و stata و amos و لینگو lingo
  •رتبه بندی متغیرهای تحقیق پایان نامه مدیریت با استفاده از نرم افزار expert choice
  •نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آتی

  کانال تلگرام استخدام
  مسئولیت محتوی آگهی ها، بعهده آگهی دهنده می باشد پس  در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد، بنابراين مدیریت سايت شهر24 از پاسخ به پرسشهاي شما در مورد محتوا و اعتبار آگهي‌ها معذور است .
  ارسال یپغام به آگهی دهنده
  نام: *
  ایمیل:   *
  تلفن:
  موضوع: درمورد آگهی انجام پایان نامه مدیریت(مالی، بازرگانی، دولتی)
   *
  کد امنیتی:  *
  پیغامهای بازدیدکنندگان
   
  جستجوی مرتبط بر اساس منطقه جغرافیایی
  L