مجموعه ها
 
سوپرمارکت
سوپرمارکت
در مجموعه: همه مجموعه ها
مکان جغرافیایی
فیلتر کردن

کیت محافظ موتورخودرو

3 هفته پیش

  ****** کیت محافظ موتور اخطار (جهت جلوگیری از سوختن موتور و واشر سرسیلندر)******
  Www.esalborz.com
  https://telegram.me/ekhtarsanatalborz
  ***دارای 2عدد دماسنج دیجیتال الکترونیکی وسنسورهای مربوطه جهت رویت و کنترل دمای قبل و بعد ترموستات –دارای برد الکترنیکی آلارم،LEDچشمکزن وآژیر اخطار- دارای کلیدهای تنظیم دمای حداکـثرجهت فعال شدن آلارم و چشمکزن وتنظیمات داخلی –دارای4LEDسبز.زرد.نارنجی.قرمزوسنسورهای مربوطه نصبی در مخزن آب برای اندازه گیری و رویت میزان سطح آب
  ***این کیت الکترونیکی هوشمند قابل استفاده برای کلیه اتومبیلهای قدیمی و جدید بوده و راننده را در مواقع کمبود آب رادیاتوریامخزن و بالا بودن دمای آب موتور و همچنین مواقع عمل نکردن ترموستات یا فن موتورویاواترپمپ مطلع کرده و از حوادث و هزینه های سنگین موتور سوزی وتعویض واشر سرسیلندر جلوگیری میکند.همچنین میتوان با تغییرموقعیت سنسوردماسنج دوم درمسیر برگشت از رادیاتور،میزان راندمان و خنک کنندگی آنرا رویت کرد.قیمت 200هزارتومان - تلفن پشتیبانی و مشاوره فنی :09353351942 مهندس حاجی آقایی
  واحد بازرگانی و ثبت سفارش: 09025918688 خانم مهندس امامی
  *تلفن خدمات نصب:تهران09125479513/کرج09124039486-09193028624-09127271385/قزوین09121825558-09193813488
  نصب آسان(با نقشه وراهنما)-مصرف:برق12ولت خودرو-6ماه گارانتی تعویض- دارای گواهی ثبت اختراع
  */*/*/*/*/*/*/محصولی جدید از شرکت اخطارصنعت البرز
  کیت محافظ موتور اخطار
  جهتجلوگیریازسوختنموتوروواشرسرسیلندر
  دارایدودماسنجترموستاتیکوسنسورهایمربوطه
  دارایسنسورهایتشخیصسطوحمایعدرمخزنرادیاتور
  دارایبردالکترونیکیآلارموچشمکزنوآژیرمربوطه
  کنترلتنظیماتداخلیجهت اعلام هشدار
  آگاهسازیرانندهازچگونگیعملکردفنخودرو،واترپمپ،ترموستات-رادیاتورومشاهدهدماهایقبلوبعدترموستات(دماهایآبداخلجدارهموتوروآبورودیبهموتور)
  بدونرقیبدردنیا
  افزایشآپشنیدرخودرو
  .
  .
  **اینکهبدانیمدمایموتورچقدراستوقتیکهآبدرگردشاستیاوقتیکهواترپمپازکارافتادهیادرستعملنمیکندمهماست. همچنیندمایدماسنجدوممیتوانددقیقابعدازترموستات،یابعدازخروجمسیرآبازرادیاتورقراربگیردکهعملکردنیاخراببودنترموستاترادردمایکاریخودشبهرانندهاعلامکندویادرمسیربعدازرادیاتور،راندمانخنککنندگیرادیاتوریابعبارتیدمایآبورودیبهموتوررارانندهمتوجهمیشود
  اینکهرانندهازرفتارلحظهایموتورخودآگاهباشدوبدونکنترلهایمکررموتوریبهرانندگیادامهدهدامتیازبزرگیاست.درصورتیکهحداقلاتفاقکهمیتواندسوختنواشرسرسیلندرباشدلااقلبینیکالیپنجمیلونتومانیاحاثهایدردناکترکهموتورسوزیمیباشدبین 3الیبیستمیلیونتومانبرایکلیهخودروهایایرانیوخارجیرادربردارد
  Www.esalborz.com
  https://telegram.me/ekhtarsanatalborz
  ///*****///نحوه استفاده ومزایای کیت الکترونیکی اخطار:همانطور که ملاحظه میفرمایید این محصول دارای دو دماسنج بوده که دماسنج بالایی رابا کلیدهای تنظیم در دمایی مشخص تنظیم مینمایید(به عنوان مثال بین85-105درجه-بسته به نوع خودرو) که درصورت رسیدن دمای آب موتور به این دما،چراغهای چشمکزن وآژیراخطار روشن میشود و راننده بایدسریعا کنترلهای لازم را بعمل آورد.
  *کنترل عملکرد ترموستات:درهنگام صبح پس از روشن شدن خودرو،تاقبل از باز شدن ترموستات ،دمای دماسنج بالایی افزایش یافته و در دمای عملکردی ترموستات دمای دماسنج پایینی نیز به دمای دماسنج اول میرسد واز این ببعد هردو باهم افزایش می یابند.
  *کنترل عملکرد فن رادیاتور: دماسنج بالایی را میتوانید در دمای عملکرد فن خودرو یا یک درجه بالاتر تنظیم نمایید. درصورت عمل نکردن فن در دمای تعیین شده، آژیر اخطار و چشمکزن فعال میشود.
  *کنترل عملکرد واتر پمپ: در صورتی که در زمان مشخصی که قبلا دمای آب به مقداری میرسید، بمرور یا ناگهانی دمای آب دیرتر به آن دما میرسد نشانه عمل نکردن صحیح واتر پمپ و خرابی آن ویا مشکلی در تسمه ها میباشد.
  *کنترل راندمان رادیاتور: اگر سنسور دماسنج پایینی را بعداز مسیر برگشت رادیاتور قراردهید در واقع دمای آب ورودی به موتور را ملاحظه خواهید کرد.که اگر این دما درحدود 93درجه باشد(بسته به نوع خودرو)، بهترین شرایط موتوری برقرار است از لحاظ قدرت بیشتر و مصرف سوخت پایینتر.
  *کنترل سطح مایع مخزن آب: میدانید باز و بسته کردن مکرر درب مخزن جهت کنترل سطح آب منجر به خرابی آن و نتیجتا کم کردن آب موتوروحوادث آتی خواهد شد.لذا با خیالی راحت سطح مایع را درداخل کابین مشاهده نمایید ونشتی های احتمالی و یا ترکیدگی شیلنگها و یا سوراخ شدن رادیاتور را براحتی متوجه خواهید شد.
  *درصورتی که سلامت موتوربرایتان مهم است همیشه پس از رسیدن دما به حداقل 60درجه سانتیگرادحرکت نمایید*
  علل جوش آمدن آب رادیاتور(گرم کردن موتور):1:پاره شدن تسمه پروانه یا شل بودن آن2:کمی آب رادیاتور3:کثیف بودن رادیاتور و گرفتگی شیارهای آن4:کار نکردن واتر پمپ (پمپ آب)5:خراب بودن ترموستات6:نامیزانی دلکو7:نامیزانی باد لاستیک8:تازه تعمیر بودن موتور یا نو بودن موتور9:بارزیاد10:استفاده زیاد از دنده های سنگین11:سربالائی زیاد12:نامیزانی سوپاپها13:عدم تنظیم فاصله پلاتین14:شکستن پره های پروانه15:کثیف بودن فیلتر هواکش کاربراتور16:خرابی درب رادیاتور17:سوراخ بودن رادیاتور18:سفت بودن یا کارنکردن سوپاپ ها 19:سفت بودن چرخها20:خرابی آب پخش کن واترپمپ21:وزش باد مخالف22:گرفتگی اگزوز دود که عمل تخلیه براحتی صورت نمی گیرد23:گرفتن لوله خروج بخار آب در رادیاتور24:گیر کردن ترمز یکی از سیلندرهای چرخ25:کثیفی بدنه موتور و ممانعت از تبادل حرارتی خوب
  پذیرش نمایندگی از سراسر ایران
  محصولی جدید از شرکت اخطار صنعت البرز
  6ماه وارانتی بی قید و شرط
  تلفن پخش به سراسر کشور:09353351942 مهندس حاجی آقایی
  لطفا برای درخواست ارسال محصول و یا اخذ نمایندگی به شماره فوق پیام تلگرامی ارسال کنید
  واحد بازرگانی و ثبت سفارش: خانم امامی
  شرکت اخطارصنعت البرز
  Www.esalborz.com
  https://telegram.me/ekhtarsanatalborz

  کلمات کلیدی:
  محافظ موتور واشر سرسیلندر سوختن موتور افزایش دما کمبود آب رادیاتور مخزن انبساط دماسنج دیجیتال داغ شدن حرارت اطلاع راننده خودرو فن رادیاتور ترموستات واترپمپ سطح مایع مخزن سوراخ شدن شیلنگ آژیر اخطار موتورسوزی تعمیرات هزینه حوادث اتومبیل سانتیگراد دقت

  کانال تلگرام خودرو کارکرده
  مسئولیت محتوی آگهی ها، بعهده آگهی دهنده می باشد پس  در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد، بنابراين مدیریت سايت شهر24 از پاسخ به پرسشهاي شما در مورد محتوا و اعتبار آگهي‌ها معذور است .
  ارسال یپغام به آگهی دهنده
  نام: *
  ایمیل:   *
  تلفن:
  موضوع: درمورد آگهی کیت محافظ موتورخودرو
   *
  کد امنیتی:  *
  پیغامهای بازدیدکنندگان
   
  آگهی های مرتبط
  امکان نمایش آدرس برروی نقشه

  200,000 تومان

  امکان نمایش آدرس برروی نقشه
  امکان نمایش آدرس برروی نقشه
  امکان نمایش آدرس برروی نقشه
  امکان نمایش آدرس برروی نقشه
  جستجوی مرتبط بر اساس منطقه جغرافیایی
  L