صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی

در ، تهران شرق, تهران نو | آگهی های خدمات برق صنعتی

•شرکت فنی مهندسی سورنا صنعهت بیستون در زمینه حفاظت الکتریکی (چاه ارت،صاعقه گیر،حفاظت کاتدیک،دوربین مدار بسته،اعلام حریق،سیستم
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•های امنیتی و...)فعالیت میکند.
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•برخی از زمینه های فعالیت این شرکت در زمینه حفاظت الکتریکی:
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت پالایشگاه ها (clean earth)
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت جایگاه سوخت
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت CNG
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت خطوط لوله و مخابرات نفت
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت بیمارستان ها
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت اتاق عمل
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت دستگاه های پزشکی
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت دستگاه های ابزار دقیق
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت سازمان ها
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت مراکز دولتی
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت ارگان های نظامی
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت بانک ها
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت آسانسورها
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت بالابرها
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت دستگاه های ATM
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت مراکز لرزه نگاری
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت خطوط راه آهن
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت معادن
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت دکل
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت صاعقه گیر
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت اتاق سرور
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت دیتا سنتر
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت پدافند غیر عامل
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت UPS
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت EMI
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت CLEAN EARTH
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت سطحی
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت به روش مش
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت عمقی
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت با بنتونیت اکتیو شده
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت با LOM
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت با بنتونیت میکرونیز شده
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت با GIM
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت با GRM
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت با صفحه مسی
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت با میله گراند
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت با ROD
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت با مس باهنر
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت با کاهنده های ترکیبی
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای سیستم ارتینگ
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای ارتینگ
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•چاه ارت تخصصی
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•مجری چاه ارت
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•پیمانکار چاه ارت
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت استاندارد
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت استاندارد
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت زیر یک اهم
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت زیر دو اهم
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت زیر 5. اهم
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت 0.25 اهم
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای چاه ارت زیر پنج اهم
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرای صاعقه گیر
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•نصب تجهیزات صاعقه گیر
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•نمایندگی صاعقه گیر فرانسوی
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•نمایندگی صاعقه گیر ترکیه
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•فروش کانتر و ارستر
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•تست چاه ارت
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اندازه گیری چاه ارت
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•تاییدیه چاه ارت
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•تاییدیه وزارت کار و اداره استاندارد
•صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی
•اجرا و تعمیرات تخصص ماست,ساخت,طراحی,مشاوره
•آخرین قیمت را از ما بگیرید
•شرکت فنی و مهندسی سورنا صنعت بیستون با بیش از 20 سال سابقه در صنعت برق
•دکتر سید حمیدرضا حسینی ( دکترای تخصصی برق - کنترل )
•09122089098 – 09362089098 – 09102089098
•02166482981 – 02644220797
•SSB.CO@YAHOO.COMایمیل :


، • صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی، • های امنیتی و ، ، ، فعالیت میکند ، ، • صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی، • برخی از زمینه های فعالیت این شرکت در زمینه حفاظت الکتریکی:، • صدور تا

  • دكتر حميدرضا حسینی
  • همه آگهی های دكتر حميدرضا حسینی
  • قیمت: تماس بگیرید
  • تهران - مشهد - سمنان - قم - قزوین - زنجان - ابهر - اراک - اصفهان - کرج - شمال و تمام نقاط ایران
  • 1403/01/03
تهران / تهران شرق / تهران نو     برق صنعتی در استان تهران

ارسال یپغام به آگهی دهنده
Guest
جواب شما از طریق این ایمیل ارسال می شود. پس آدرس ایمیل خود را با دقت وارد نمائید درمورد آگهی صدور تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی

مسئولیت محتوی آگهی ها، بعهده آگهی دهنده می باشد پس  در كسب اعتبار و اعتماد آگهي دهنده، دقت كافي مبذول داريد، بنابراين مدیریت سايت شهر24 از پاسخ به پرسشهاي شما در مورد محتوا و اعتبار آگهي‌ها معذور است .

آگهی های مرتبط

صدور گواهی تائیدیه چاه ارت جهت شرکتهای نفتی و گازی تماس بگیرید
لاغری با کرایولیپولیز تماس بگیرید

لاغری با کرایولیپولیز

%0
  • تهران تهران غرب
لاغری در صادقیه 980,000 تومان

لاغری در صادقیه

%0
  • تهران تهران غرب
شرکت تجارت سیام 0 تومان

شرکت تجارت سیام

%0
  • البرز کرج
نمایندگی بیمه دانا تماس بگیرید

نمایندگی بیمه دانا

%0
  • تهران تهران مرکز
دستگاه مونتاژ smd 0 تومان

دستگاه مونتاژ smd

%0
  • تهران تهران مرکز
تولید و فروش انواع گریس و روغن های صنعتی برند جردن تماس بگیرید
موسسه حقوقی طنین عدالت قوانین کاروتامین اجتماعی 0 تومان

برق صنعتی در همین محل

رفتن به بالا